Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ

Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ

Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ

“Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

 

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25

“Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”.

Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai.

Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ dua nịnh, nên vua xiêu lòng nghe theo họ. Họ bỏ phế đền thờ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, để tôn thờ những cây cọc thiêng và các tượng thần. Vì tội ấy, cơn thịnh nộ Chúa giáng trên Giuđa và Giêrusalem. Chúa sai các tiên tri đến cùng họ để họ quay về với Chúa. Các vị này tuyên chứng, nhưng họ chẳng muốn nghe. Thần trí Thiên Chúa đổ xuống trên ông Dacaria, con vị tư tế Gioiađa. Ông đứng trước mặt dân chúng và bảo họ rằng: “Đây lời Chúa là Thiên Chúa phán: Tại sao các ngươi lỗi phạm giới răn Chúa? Đó là điều bất lợi cho các ngươi. Các ngươi đã bỏ Chúa thì Chúa sẽ bỏ các ngươi”. Họ liền họp nhau chống lại người, và theo lệnh vua, họ ném đá người ở hành lang đền thờ Chúa. Vua Gioas không nhớ lòng nhân từ mà Gioiađa, cha người, đã đối xử với nhà vua, mà lại giết con của Gioiađa. Khi sắp chết, người nói rằng: “Xin Chúa hãy nhìn xem và xét xử họ”.

Hết năm ấy, quân đội Syria tiến lên đánh vua Gioas: họ đến xứ Giuđa và thành Giêrusalem, giết hết các thủ lãnh trong dân, và cướp lấy của cải đem về cho vua ở Đamas. Dù số người Syria chẳng bao nhiêu, nhưng Chúa đã trao vào tay họ dân đông vô số, vì chúng đã bỏ Chúa là Thiên Chúa tổ phụ mình. Quân Syria cũng làm sỉ nhục vua Gioas. Khi họ bỏ vua mà đi, thì vua lâm trọng bệnh. Thần dân nổi dậy chống lại vua, để báo thù giòng máu của con tư tế Gioiađa. Họ giết vua ngay trên giường, và ông đã chết. Họ mai táng ông trong thành Đavít, nhưng không chôn ông trong mồ các vua. 

Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Đáp: Đời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái (c. 29a).

Xướng:

1) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Đavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. - Đáp.

2) Đời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người tới muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh. - Đáp.

3) Nếu con cháu người bỏ không tuân luật pháp, và không ăn ở theo huấn lệnh của Ta, nếu chúng vi phạm những thánh chỉ, và không vâng giữ các chỉ thị của Ta. - Đáp.

4) Ta sẽ dùng roi để phạt tội chúng, và Ta sẽ đánh đòn để sửa lỗi, nhưng Ta sẽ không rút lại tình thương đối với người, vì Ta cũng không phản bội lòng trung tín của Ta. - Đáp.

 

Tin mừng: Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.

 

  • Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu theo Đức Mẹ và thánh Giuse trở về Nagiaret và Người hằng vâng phục hai ông bà. Lòng vâng phục của Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế, là nguồn sự vâng phục của Mẹ Maria đối với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trái tim Mẹ Maria là một trái tim biết yêu thương. Từ lúc nói lên lời “xin vâng” với sứ thần Gabriel, Mẹ đã từ bỏ tất cả ý riêng, và trọn đời tín thác vào Chúa. Bằng đủ mọi cách, Mẹ luôn lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý Chúa. Trái tim của Mẹ luôn cùng một nhịp đập với trái tim Chúa : vui với niềm vui của Chúa, và đau khổ với nỗi đau của Chúa. Loại trừ tất cả những gì không cần thiết, trái tim vô nhiễm của Mẹ luôn đập lên nhịp đập của tình yêu.

Lạy Chúa, hôm nay, cùng với Mẹ, con cần sống cuộc đời yêu thương. Trái tim vô nhiễm của Mẹ vẫn đang thổn thức vì yêu thương nhân loại.

Vì là Mẹ của Chúa, nên Mẹ Maria đã có nhiều kinh nghiệm của tình mẫu tử, nên Mẹ cũng đang đau khổ vì mỗi người chúng con như những đứa con vô tâm, bội nghĩa trước tình thương của Chúa. Mẹ muốn chúng con cùng Mẹ lặp lại lời “xin vâng “ mỗi ngày : xin vâng trong mọi nơi mọi lúc, xin vâng để luôn lắng nghe Lời Chúa, xin vâng để biết quên mình và sống yêu thương người khác.

Lạy Chúa, khi làm những việc nhỏ mọn, tầm thường và rất âm thầm, là con đang đặt một viên gạch nền móng cho chương trình cứu độ của Chúa, và con tin rằng : lúc ấy, Thánh ý Chúa được thể hiện nơi con. Amen.

Ghi nhớ : “Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

 

  • Suy niệm 2: (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Trước đây lễ Trái tim Mẹ được Giáo hội kính vào ngày 22/8, sau Công đồng Vaticanô II, lễ được chuyển vào ngay sau lễ Thánh Tâm, nói lên sự liên hệ mật thiết Trái tim Mẹ và Trái Tim Con Mẹ, truyền thống Đông phương coi Trái tim của Đức Maria chính là nơi xảy ra cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu: “Cạnh sườn Con bị đâm thủng, nhưng trong cùng lúc đó trái tim mẹ cũng bị đâm thâu”. Theo lịch sử, lễ Trái tim Mẹ được thánh Gioan Êuđê từ năm 1646 đã vận động Giáo hội để thiết lập. Tuy nhiên, sau khi hiến dâng cả loài người cho Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên vào ngày 31/10/1942, tức sau 25 năm Mẹ hiện ra ở Fatima (Đức Mẹ truyền ba mệnh lệnh: Sám hối, lần hạt và tôn sùng Trái tim Mẹ), để kỷ niệm biến cố này, Đức Thánh Cha Piô XII thiết lập lễ Kính Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 4/5/1944.

Câu chuyện

Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, thỉnh sinh dòng Nữ tử bác ái tại Paris, nước Pháp để dạy làm mẫu ảnh lạ (Médaille miraculeuse). Một mặt có ảnh Trái tim Chúa Giêsu và Trái tim Đức Mẹ. Cha linh hướng của chị Catarina bảo chị hỏi Đức Mẹ có chữ gì bên trên hai trái tim. Đức Mẹ trả lời rằng không cần thiết có chữ gì, vì hai trái tim kết hợp với nhau nói lên đầy đủ ý nghĩa. Đức Mẹ cũng hứa với chị Catarina: “Tất cả những ai đeo ảnh lạ đã làm phép sẽ được nhiều ơn lành, nhất là nếu họ đeo ở cổ xuống ngực”.

Suy niệm

Thiên Chúa đã gọi đích danh Maria qua sứ thần Gabriel và Mẹ đã thưa xin vâng không chút đắn đo, không chút do dự khi được sứ giả của Thiên Chúa giải thích. Maria đã nói lời xin vâng tuân theo ý Chúa. Suốt cuộc đời của Mẹ là lời thưa vâng, đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Trong Tông thư Đấng Cứu Độ con người, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhận định: “Chúng ta có thể nói mầu nhiệm cứu độ đã thành hình nhờ Trái tim Đức Trinh nữ thành Nadarét khi Maria thưa lời xin vâng. Từ giây phút đó, Trái Tim Trinh Khiết Từ Mẫu ấy luôn luôn theo sát công cuộc của Con Mẹ và vươn đến với tất cả những ai được Chúa Kitô ôm ấp và tiếp tục ôm ấp trong tình yêu vô cùng của Người” (số 22).

Tin Mừng Luca ba lần trực tiếp nói về trái tim Mẹ:

  • Khi các mục đồng thăm Chúa Hài nhi trong hang đá... “Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy và suy nghĩ trong lòng” (Lc 2,19).
  • Khi Đức Mẹ dâng Chúa Con trong đền thánh Giêrusalem, ông Simêon nói: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn” (Lc 2,35).
  • Sau khi tìm được Chúa Giêsu trong đền thờ, Chúa nói: Sao cha mẹ lại tìm con... “Mẹ Ngài hằng ghi nhớ những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51).

Trong Chúa Giêsu trên thập giá, Mẹ Maria đã hiến tế con tim tình yêu vẹn toàn của mình cho Thiên Chúa, trái tim của Mẹ đã rộng mở để đón nhận mọi người khi Chúa nói: “Hỡi Bà, này là con Bà”. Nhất là khi Trái tim Chúa bị lưỡi đòng của người lính đâm thâu, tức thì nước và máu chảy ra, từ nơi đó phát sinh các bí tích, Trái tim Mẹ gặp gỡ Trái tim Con Mẹ làm một tình yêu thương nhân loại mà Chúa Kitô đã yêu thương, đã tự hiến trên cây thánh giá. Vì thế, Đức Gioan Phaolô II cảm nhận: “Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài”.

Khi chiêm ngắm Trái tim Mẹ, thánh Giêrônimô đã thốt lên: “Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được Trái tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào”. Trong Trái tim Mẹ dạt dào yêu thương con cái, thánh Bênađô cảm nghiệm: “Tình Chúa yêu thương chiếm trọn Trái tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái tim Mẹ đầy tràn tình yêu, vì Thiên Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong trái tim Rất Thánh Nữ Trinh. Và vì Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này”.

Trái tim Mẹ dẫn nhân loại và từng người đến tình yêu của Thiên Chúa Cha. Trái tim của Mẹ Maria là trái tim tình yêu vì Mẹ đã sống trọn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Chúng ta đến kết hiệp với trái tim vẹn toàn của Mẹ Maria...

Ý lực sống

Tình hiền mẫu của Trái tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy tình hiền ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho trái tim vô nhiễm Mẹ” (Đức Piô XII).

Top