Bài đọc II: 1 Ga 3, 18-24 - CN V PS năm B

Lên đầu trang