Nghi thức Đặt viên đá xây dựng Nhà Tĩnh Dưỡng Linh Mục Tổng giáo phận Sài Gòn

Lên đầu trang