giáo hạt thuộc TGP Sài Gòn

# Tên Giáo hạt Linh mục hạt trưởng Số giáo xứ
1 Bình An Lm. Giuse Đinh Hiền Tiến 13
2 Chí Hoà Lm. Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến 17
3 Gia Định Lm. Giuse Mai Thanh Tùng 13
4 Gò Vấp Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn 11
5 Hóc Môn Lm. Đa Minh Nguyễn Trung Kiên 20
6 Phú Nhuận Lm. Giuse M. Lê Quốc Thăng 9
7 Phú Thọ Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng 15
8 Sài Gòn - Chợ Quán Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh 17
9 Tân Định Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 11
10 Tân Sơn Nhì Lm. Giuse Lê Hoàng 18
11 Thủ Đức Lm. Gioakim Trần Văn Hương 12
12 Thủ Thiêm Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng 17
13 Xóm Chiếu Lm. Giuse M. Phạm Hồng Thái 13
14 Xóm Mới Lm. Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn 15

Giáo xứ thuộc Hạt

Top