Lời cảm ơn của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng sau Thánh lễ Đặt viên đá xây nhà Tĩnh Dưỡng TGP Sài Gòn

Lên đầu trang