Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXI Thường niên - Năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXI Thường niên - Năm B

Học hỏi Phúc Âm

Chúa nhật XXXI Thường niên - Năm B

LỄ CÁC THÁNH

Mt 5, 1-12a

Lời Chúa

1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: “3 Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xótthương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

Học hỏi

1.  Đức Giêsu giảng Bài Giảng Trên Núi cho ai? Đọc Mt 5,1-2 và 7,28-29.

2. Có mấy mối phúc trong bài Phúc âm này? Hai mối phúc  nào có phần giống nhau? Các mối phúc kia có điểm nào giống nhau?

3. Trong Cựu Ước có lối nói giống như các mối phúc ở đây không? Đọc Tv 1,1;     2,12; 106,3; Is 30,18.

4. Đọc Mt 5,3. Nghèo khó trong tinh thần nghĩa là gì? Tại sao người nghèo khó trong tinh thần lại có phúc? Ai chúc phúc cho họ? Họ được phúc gì?

5. Đọc Mt 5,4. Người sầu khổ vì lý do gì? Đọc Is 61,2. Người hiền lành là người thế nào? Đọc Mt 11,29; 21,5. Người hiền lành được lãnh nhận điều gì? Đọc Tv 37,11.

6. Sự công chính là gì? Đọc Mt 5,6. 10. 20; 6,1. 33. Ai là người đói khát sự công  chính?

7. Ai là người có lòng thương xót? Đọc Mt 9,13; 12,7; 18,33; 23,23. Ai là người trong sạch nơi trái tim? Đọc Tv 24,3-4.

8. Đọc Mt 5, 10-12. Bạn nghĩ gì về mối phúc thứ tám và thứ chín? Làm sao có thể vui giữa cơn bách hại?

9. Trong các mối phúc này, bạn thích sống mối phúc nào nhất? Tại sao?

10. Tại sao Giáo Hội đọc bài Phúc âm về các mối phúc trong ngày lễ Các Thánh?

Top