Thơ Trầm Thiên Thu: Chúa biết

Thơ Trầm Thiên Thu: Chúa biết

Thơ Trầm Thiên Thu: Chúa biết

CHÚA BIẾT

Có thể con chưa thật
Ngay trong lời nguyện cầu
Chắc chắn con lầm lạc
Dù có vẻ tin yêu

Lòng vẫn còn ích kỷ
Khi cầu xin cho con
Chưa đủ mức yêu Chúa
Vì con quá phàm trần

 

Những gì con cần thiết
Chúa biết rõ hơn con
Tất cả Chúa đều biết
Ngay những điều con quên

Người đàn bà băng huyết
Bểnh trầm kha lâu năm
Chỉ chạm nhẹ áo Chúa
Bà liền được chữa lành

Đáy lòng con thành tín
Chúa biết rõ mười mươi
Xin thêm tin, cậy, mến
Giúp con sống kiếp người

Xin đừng nỡ im lặng
Vì Chúa trọn thương yêu
Giữa đời con thất vọng
Vắng Ngài, con làm sao?

Top