Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm B

WGPSG -- Tin Mừng được công bố trong Chúa nhật Phục Sinh có một hình ảnh nổi bật, đó là ngôi mộ trống. 

Cùng một thực tại ‘mồ trống’ phải đối diện, nhưng đã gây ra những phản ứng khác biệt nhau nơi cả ba nhân vật: đối với Madalêna thì đó là vì ‘người ta đã lấy xác Thầy’, còn thái độ im lặng nơi Phêrô đơn giản chỉ mới diễn tả một sự ghi nhận không bình luận, đang khi trong lòng ‘người môn đệ Chúa yêu’ dường như đây đã là một tín hiệu đầy lạc quan và tràn trào niềm vui. Xảy ra những phản ứng đa chiều đó theo Gioan chính là vì ‘các ông còn chưa hiểu… Người phải sống lại từ cõi chết’. (Trích trong "Gợi ý chia sẻ Lời Chúa: Chúa nhật Phục Sinh năm B")

 

Kinh Thánh lời Việt:

Kinh thánh bằng tiếng Anh: 

Top