Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật III Phục Sinh năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật III Phục Sinh năm B

WGPSG -- Luca tường thuật việc Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, giúp các ông hiểu “Biến cố Đức Kitô: chịu khổ nạn, chết và Phục sinh” và việc sai các ông đi làm chứng.

Dù đã được nghe tin Đức Giêsu đã phục sinh nhưng các môn đệ vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi: vẫn kinh hồn bạt vía, hoảng hốt, ngờ vực về chính Thầy của mình.

Chính lúc đó, Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã đến trao ban bình an, xóa tan mọi ngờ vực, giúp các ông nhận ra Ngài, hiểu rõ con đường cứu độ của Ngài và sai các ông ra đi làm chứng. (trích Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật III Phục sinh).

 

Kinh Thánh lời Việt: 

Kinh Thánh bằng tiếng Anh:

Top