Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B

WGPSG -- Hình ảnh mục tử và đàn chiên rất quen thuộc với dân Do thái cổ xưa cũng như các dân tộc lân cận. Các dân tộc này cũng đã đưa những hình ảnh của đời sống sinh hoạt hàng ngày vào đời sống tôn giáo. Nếu như các vị thần dân ngoại được xem là mục tử của các dân này, thì Thiên Chúa cũng là Mục tử của Israel. Các sách Ngôn sứ và tập Thánh vịnh đã diễn tả sự chăm sóc và hướng dẫn đàn chiên Israel của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của họ. Người cũng đã dùng các mục tử để thay mặt Người chăm sóc đàn chiên. Cựu Ước cũng loan báo về một ngày Thiên Chúa sẽ qui tụ đàn chiên của Người qua vị Mục Tử của Người. Vị Mục Tử đó chính là Đức Giêsu, vị Mục Tử tốt lành hi sinh vì đàn chiên, để đàn chiên được sống. Các bài đọc của ngày Chúa nhật thứ IV Phục Sinh trình bày cho chúng ta hình ảnh của vị Mục Tử đích thật được Chúa Cha sai đến. (trích Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B)

Kinh Thánh lời Việt: 

Kinh Thánh bằng tiếng Anh: 

Top