Hội Đồng Curia Chợ Quán: Lễ Acies 26-3-2023

Hội Đồng Curia Chợ Quán: Lễ Acies 26-3-2023

Hội Đồng Curia Chợ Quán: Lễ Acies 26-3-2023

TGPSG - Hội đồng Curia Chợ Quán tổ chức Lễ Acies tại nhà thờ Chợ Quán vào Chúa nhật 26-3-2023 lúc 14:00, do Lm Linh giám Giuse Nguyễn Mạnh Hùng chủ sự. Hơn 200 Hội viên tham dự với sự hiện diện của Lm Hạt trưởng Gabriel Trịnh Công Chánh.

Sau phần xướng kinh khai mạc, Lm Linh giám Giuse ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh: “Đức Mẹ nói lời xin vâng vì chính tình yêu Thiên Chúa đã đụng chạm đến trái tim của Mẹ. Tiếng "Xin Vâng" còn xuất phát từ lòng biết ơn vì Mẹ được Chúa chọn làm dụng cụ để Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Mẹ ý thức thân phận thấp hèn của mình nhưng sẵn sàng nhận lãnh sứ vụ Chúa trao ban và tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa.”

Sau huấn từ, Lm Linh giám Giuse cùng Lm Hạt trưởng Gabriel đã tiến lên đọc lời tuyên hứa trước tiên: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.” Lần lượt, tất cả Hội viện xếp hàng đôi tiến lên tuyên hứa.

Nghi thức tuyên hứa kết thúc, Lm Linh giám đọc kinh Dâng mình cho Đức Mẹ. Chị Trưởng xướng kinh Catena.

Tiếp theo, Lm Hạt trưởng chủ sự giờ chầu Thánh Thể với giờ kinh chiều II Chúa nhật tuần 5 Mùa Chay.

16:00 kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui được long trọng tuyên hứa dịp lễ Acies tổ chức thật trang nghiêm sốt sắng. Lòng dặn lòng phải noi gương Đức Mẹ sống tâm tình biết ơn, khiêm nhường, và hăng say trong mọi công tác của một hội viên Legio. 

Bài & Ảnh: MVTT Gx Chợ Quán (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top