Video Giáo xứ Thị Nghè: Nhớ về cái nôi Thành phố

Video Giáo xứ Thị Nghè: Nhớ về cái nôi Thành phố

Video Giáo xứ Thị Nghè: Nhớ về cái nôi Thành phố

TGPSG -- Vùng đất của Giáo xứ Thị Nghè gắn liền với lịch sử hình thành của Thành phố Sài Gòn, và là nơi có chủng viện thời sơ khai đầy gian truân ở vùng đất phương Nam - với vị giám đốc tử đạo Phaolô Lê Văn Lộc.

Danh xưng Giáo xứ Thị Nghè như vậy luôn khiến người ta nhớ về cái nôi của Thành phố và của đức tin Công giáo nơi này. Giáo dân ở đây hằng nỗ lực thể hiện đức tin của một tôn giáo thuở đầu được những người chung quanh gọi là đạo của những người yêu thương.

Video giới thiệu Giáo xứ Thị Nghè muốn trình bày một cộng đoàn đức tin kỳ cựu như thế, đang phát triển trong lòng dân tộc hôm nay, khởi đi từ cái nôi ấm áp xa xưa ấy…

Top