Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến

Tổng Giáo phận Sài Gòn trực tuyến Thánh lễ và Chầu Mình Thánh Chúa hằng ngày như sau:

 • Thánh lễ Ngày thường
  06:30 (Nhà thờ Đức Bà) (từ ngày 26-7-2021)
  17:30 (Nhà thờ Tân Phước)
  Thứ Năm: 18:00 (Nhà thờ Tân Phước)
 • Thánh lễ Chúa nhật:
  17:30 thứ Bảy (Nhà thờ Đức Bà) (17:00 lần chuỗi Mân Côi)
  19:00 thứ Bảy (Nhà thờ Tân Phước)
  07:00 Chúa nhật (Nhà thờ Đức Bà)
  07:00 Chúa nhật: Thánh lễ tiếng Hoa (Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn)
  07:30 Chúa nhật: dành cho Thiếu nhi (Nhà thờ Tân Phước)
  09:30 Chúa nhật: Thánh lễ tiếng Anh (Mass in English) (Nhà thờ Đức Bà)
  10:30 Chúa nhật: Thánh lễ tiếng Pháp (Messe en Français) (từ 29-8-2021: Nhà thờ Mai Khôi)
  17:30 Chúa nhật (Nhà thờ Tân Phước)
 • Chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 20:00 thứ Năm và thứ Sáu (Nhà thờ Đức Bà)

Trực tuyến
- tại Nhà thờ Đức Bà:

xem kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn
y
outube.com/user/tonggiaophansaigon
- tại Nhà thờ Tân Phước:
xem kênh YouTube WGPSG Thánh lễ trực tuyến hằng ngày
- tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn:
xem kênh YouTube youtube.com/chatamvn

Tất cả các chương trình trực tuyến này đều nằm trên trang web của Tổng Giáo phận  Sài Gòn: https://tgpsaigon.net

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top