Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

Giới thiệu:

Địa chỉ : 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT:

  • Tổng đài: (84) 028 3930 3828
  • Văn phòng: (84) 028 3930 0368

Email: tgmsaigon@gmail.com

 

 
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Năm sinh: 1953
Năm thụ phong Linh mục: 1990
Năm thụ phong Giám mục: 2009

Đức Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 1962
Năm thụ phong linh mục: 1999
Năm thụ phong Giám mục: 2017

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân
Năm sinh: 1947
Năm thụ phong linh mục: 1975
Chức vụ: Linh mục Tổng Đại diện
ĐT: (84) 028 3829 5903

Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng
Năm sinh: 1964
Năm thụ phong linh mục: 1999
Chức vụ: Chưởng Ấn Tòa Giám mục

Linh mục Gioan Bùi Thái Sơn
Năm sinh: 1956
Năm thụ phong linh mục: 1992
Chức vụ: Đại diện Tư pháp
ĐT: (84) 028 3930 2060

Linh mục Giuse Nguyễn Duy Khương
Năm sinh: 1983
Năm thụ phong linh mục: 2016

 

 

Top