Tuần bảy ngày cầu cho các linh hồn dưới luyện ngục

Tuần bảy ngày cầu cho các linh hồn dưới luyện ngục

CHÚA NHẬT:

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc cho thời giam đã mất. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá chóng qua và không thể đền bù được. Nếu tôi biết trước thì lúc này tôi mới thấy thì giờ đáng quý biết bao! Tôi toàn quyền sử dụng thời giờ trong tình yêu Thiên Chúa, cho sự thánh hóa bản thân, cho sự cảm hóa tha nhân. Tôi đã dùng thời giờ để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm việc. Bây giờ những thứ này làm tôi phải hối tiếc trong cay đắng. Ôi! thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại được.

Hỡi các bạn còn sống trên trái đất, hãy thay mặt chúng tôi mà thánh hiến cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho bạn cách dồi dào và miễn phí để xin ân huệ cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm tạ các bạn trước.

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG:

“Những nỗi thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục rất lớn, cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn ngày đối với họ” (Thánh Vincent Ferrrier).

LỜI CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Chí Thánh, vì Máu cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn Cây Dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, con nài xin Chúa hãy thương đưa các linh hồn vào nơi vinh quang, để Danh Chúa được tôn vinh và ngợi khen cho đến muôn đời.

Lạy Trái Tim dịu ngọt Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con để chúng con yêu mến Chúa ngày một hơn. (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).

+++++++++

NGÀY THỨ HAI

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN NƠI LUYỆN NGỤC: CÁC NGÀI CÓ NUỐI
TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc những quà tặng Chúa ban mà tôi đã phung phí: gia sản, sức khỏe, tài năng, vị thế xã hội… Lẽ ra, với tất cả những thứ ấy tôi đã có thể sử dụng như một phương tiện quý báu và hiệu quả để cứu rỗi các linh hồn và vinh danh Chúa. Những món quà ấy đã biến mất trong giờ tôi lìa đời! Than ôi! giờ đây nếu có những món quà chóng tan ấy, tôi sẽ ban tặng người khác để thêm vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho tôi trên thiên đàng và để truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu cho mọi người trên trái đất nhận biết Trái Tim Ngài.

Ôi, hỡi các bạn còn sống trên trái đất, các bạn còn nhiều của cải thế gian, các bạn sẽ chịu trách nhiệm… Hãy nghĩ lại đi… hãy dùng của cải cách chính đáng và cho những mục đích từ thiện. Hãy trả nợ cho những người còn sống và những người đã chết. Chúng tôi cảm tạ các bạn trước”

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG:

“Bố thí mở rộng cửa thiên đàng” (thánh Gioan Chrysostom).

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Trái Tim dịu ngọt Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con để chúng con yêu mến Chúa ngày một hơn. (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).


+ + + + + + +

NGÀY THỨ BA

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN NƠI LUYỆN NGỤC: CÁC NGÀI CÓ NUỐI
TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc những ân huệ mà tôi đã khinh chê… những ân huệ dồi dào trong mỗi phút của đời sống tôi: Đạo Chúa, ơn thiên triệu, các bí tích, Lời Chúa, những nguồn hứng khởi thánh thiện, những gương sáng, những ơn lành Chúa tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Ôi, bao nhiêu ân huệ mà tôi đã từ chối hay miễn cưỡng nhận lấy hoặc vùi dập. Ôi, ước gì tôi được tự do để uống nguồn ân huệ từ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu mà nhiều kẻ tội lỗi và khờ khạo đã khinh chê.

Ôi, những người còn sống trên trái đất, hãy lắng nghe lời thánh Maria Margarita từ thiên đàng: Không có ai trên thế giới mà không cảm nhận được ơn lành nếu họ biết cảm tạ tình yêu Chúa và tỏ lòng thờ phượng Trái Tim Cực Thánh Ngài.

Chúa phán với bà thánh Gertrude: “Hễ lần nào con cứu được một linh hồn ra khỏi lửa luyện tội thì Cha vui mừng dường như con đã cứu lấy chính Cha khỏi lửa ấy vậy”.

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG

“Ích lợi của một ân huệ nhỏ còn lớn hơn tất cả tài sản của toàn thế giới này” (Thánh Thomas Aquino).

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Chí Thánh, vì máu cực thánh Chúa Giêsu đã đổ ra khi Ngài chịu đội mão gai cách đau đớn, con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn, nhất là những linh hồn phải ra sau cùng khỏi nơi thống khổ này, để các ngài sớm ca ngợi Chúa trong vinh quang và hưởng ơn lành nơi thiên đàng. Amen.

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin kính dâng Cha Máu cực Thánh Chúa Giêsu để chuộc tội lỗi con và xin cho những nhu cầu của Giáo Hội thánh thiện. (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).

 

+ + + + + + +

NGÀY THỨ TƯ

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN NƠI LUYỆN NGỤC: CÁC NGÀI CÓ NUỐI
TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc những điếu xấu xa mà tôi đã làm… Lúc ấy sao mà dễ dàng phạm tội quá! Tôi đã nhận chìm những hối lỗi trong lạc thú. Bây giờ sức mạnh của những điều xấu xa làm tôi tàn tạ. Sự cay đắng của những điều đó là nỗi đau khổ của tôi. Ký ức về những điều xấu đang theo đuổi tôi và làm tâm hồn tôi tan nát. Giờ đây thật là trễ để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Ôi, nếu có thể trở lại cuộc sống, thì những lời hứa hẹn, lạc thú, giầu có… không một thứ gì có thể lôi cuốn tôi phạm tội, dù rất nhỏ.

Ôi, các bạn đang còn được hưởng sự tự do lựa chọn giữa Thiên Chúa và thế giới, hãy nghĩ đến những gai nhọn, thánh giá và lửa nóng đã hành hạ Trái Tim Chúa Giêsu. Những điều này nhắc nhở cho ta rằng tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nhớ đến nỗi nuối tiếc quá chạm trễ và đau đớn về tội lỗi minh khi bị giam trong luyện ngục. Bây giờ thật là dễ dàng để xưng hết tội lỗi trong quá khứ, qua bí tích Hòa Giải và để tránh không mắc phạm lại trong tương lai.

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG

“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?” (Mc 8, 36).

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Chí Thánh, vì Máu Cực Thánh Châu Báu Chúa Giêsu đã đổ ra trên đường tử nạn khi Ngài phải vác thập giá trên đôi vai cực thánh của Ngài, con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn. Xin cho họ được hưởng phần thưởng cao trọng để họ ngợi khen danh Chúa đời đời. Amen.

Giêsu, Maria, Giuse, con dâng cho Thánh Gia trái tim con, linh hồn con và cả cuộc đời con. Xin cứu vớt con khi phải lâm cảnh thống khổ cuối đời. Xin cho con được chết bình an trong tay Thánh Gia. (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).

+ + + + + + +

NGÀY THỨ NĂM

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN NƠI LUYỆN NGỤC: CÁC NGÀI CÓ NUỐI
TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc về những lời gièm pha, nói xấu mà tôi đã gây ra. Tôi nuối tiếc vì tôi đã phạm tội! Tôi ước gì những hậu quả của việc gièm pha chấm dứt khi tôi chết. Nếu có thể được, tôi xin ngưng lại hố thẳm diệt vong mà rất nhiều linh hồn còn trên trái đất sẽ phải rớt xuống vì những việc họ làm do gương xấu của tôi. Vì tôi mà họ sẽ tiếp tục làm những việc sai trái này trong một thời gian rất lâu. Tôi phải chịu trách nhiệm trong việc tạo ra những tội lỗi này.

Ồ, bạn đến thăm tôi, bạn được Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu dẫn dắt và Ngài đã chiếu tỏa ánh sáng chói lọi trong đôi mắt tôi. Hãy hợp tác với ân huệ của Ngài và hãy tìm đến để thực hiện ước mơ của Trái Tim Ngài vì chỉ có Trái Tim Ngài là cách dễ dàng và chắc chắn nhất để hoán cải cái linh hồn mà tôi đã dẫn dắt lạc lối khi còn sống trên trái đất.

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG

”Hãy làm theo công việc Ngài giao cho”

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Chí Thánh, vì Máu Cực Thánh Châu Báu Chúa Giêsu đã đổ ra trong buổi chiều Ngài chịu khổ nạn để hiến mạng sống làm hy lễ, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn trong luyện ngục, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Xin cho họ ca ngợi Chúa muôn đời nhờ công nghiệp con yêu dấu Chúa là Chúa Giêsu Kitô Amen.

Ôi, lạy chúa Giêsu đầy lòng thương xót và tha thứ, xin thương xót con! (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).

 

+ + + + + + +

NGÀY THỨ SÁU

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN NƠI LUYỆN NGỤC: CÁC NGÀI CÓ NUỐI
TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc vì tôi đã không ăn năn hối lỗi đủ. Lúc con sống, thật là dễ dàng để thống hối, giờ đây, thật là đau khổ trong lửa luyện tội này. Mọi nỗi thống khổ trên trái đất không thể sánh với một nỗi đau khổ nhỏ ở lửa luyện ngục. Lẽ ra lúc ấy tôi phải khiêm nhường mà chấp nhận mọi đau khổ và nghịch cảnh, lẽ ra tôi phải từ bỏ chính mình và bố thí qua các công việc từ thiện.

Ôi, hỡi các bạn đang đau khổ trong nước mắt, hãy vui mừng và chấp nhận với thái độ của một Kitô hữu. Nếu ta chịu đau khổ để làm vui lòng sự công thẳng Chúa và dâng hiến lên Trái Tim cực Thánh Chúa với một tâm tình đền tội, các bạn sẽ làm giảm thiểu thời gian lâu dài và đau đớn trong luyện ngục.

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG

“Chúng ta hãy thực hành những hoa quả của việc thống hối”.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa chí Thánh, vì Mình Thánh và Máu Cực Thánh Châu Báu Chúa Giêsu đã đổ ra trên Thánh Giá, đặc biệt là những vết thương nơi chân thánh thiện của Ngài, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt là những linh hồn mà con đã hết sức cầu nguyện cho họ, để rồi không phải vì tội của con mà Chúa không cho họ lên thiên đàng. Xin cho họ ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Ôi, lạy Trái Tim dịu ngọt và khiêm nhường Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con giống như Trái Tim Chúa. (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).

+ + + + + + +

NGÀY THỨ BẢY

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN NƠI LUYỆN NGỤC: CÁC NGÀI CÓ NUỐI
TIẾC ĐIỀU GÌ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIÃ KHÔNG?

Tôi nuối tiếc vì tôi đã không bố thí đủ để cầu xin cho các linh hồn dưới luyện ngục: những lời cầu nguyện ăn năn thống hối, công tác từ thiện, chịu Mình Thánh Chúa, dự Thánh lễ, yêu mến Thánh Tâm Chúa… Lúc ấy, tôi có đủ phương tiện để an ủi các linh hồn đáng thương trong luyện tội, bị giam giữ trong lửa, trong tối tăm và đau khổ.

Nếu tôi đã hành động tốt hơn để nhớ đến họ thì tôi đã nhận được bao nhiêu là hồng ân cao cả để xa lánh tội lỗi. Bắng cách ấy tôi đã có thể tránh khỏi thời gian thanh luyện lâu dài và đau đớn trong luyện tội.

Ôi, nếu có thể trở về trái đất, tôi sẽ tham dự đầy đủ các Thánh lễ. tôi sẽ dự lễ để cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Tôi sẽ cầu nguyện với thiên đàng để xin theo ý chỉ của các Ngài. Than ôi! tôi không còn làm được những việc ấy, nhưng bạn có thể làm”.

BÓ HOA THIÊNG LIÊNG

“Trong công lý, chúng ta phải chịu đau khổ”.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Chí Thánh, vì Mình Thánh và Máu Cực Thánh Châu Báu Chúa Giêsu đã đổ ra từ trái tim và vì Mẹ Thánh Ngài là chứng nhân ơn cứu độ, con nài xin Chúa hãy giải thoát những linh hồn nơi luyện tội, nhất là những linh hồn không biết đến Nữ Vương cao cả, để họ bước vào vinh quang càng sớm càng tốt và ngợi khen Chúa qua Mẹ đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria là đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, xin Mẹ ban cho con ơn lành của Chúa là rời bỏ thế gian không con vấn vương tội lỗi. (kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Vực sâu).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Lạy Cha là Đấng hằng có đời đời, con xin dâng lên Cha Máu cực thánh Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hợp với Thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, các tội nhân trong Giáo hội và khắp nơi trong thế giới cùng với anh em họ hàng và những người thân yêu trong gia đình con. Amen.

Minh Tâm sưu tầm

Top