Giáo xứ Gò Mây 2023

Giáo xứ Gò Mây 2023

Giáo xứ Gò Mây 2023

I. TỔNG QUAN

Nhà thờ Gò Mây tọa lạc trên đường Lê Trọng Tấn, sát ngã tư Gò Mây, địa chỉ: 791/2 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.                          

Giáo xứ được thành lập từ năm 2006, nhận thánh Phaolô tông đồ trở lại làm bổn mạng, kính ngày 25/1 hàng năm.

Số giáo dân hiện nay là 10.600. Linh mục Chánh xứ hiện tại: Cha Matthêu Phạm Trần Thanh. Linh mục Phó xứ: Cha Giuse Nguyễn Đức Tiến.

II. HÌNH THÀNH

Cộng đoàn Bình Hưng Hòa

Lúc ban đầu, nếu theo tên địa danh thì gọi cộng đoàn này là giáo xứ Gò Mây. Nhưng nếu gọi theo tên hành chánh thì gọi là cộng đoàn Bình Hưng Hòa. Đây là Giáo điểm Truyền giáo của giáo phận Sài Gòn do cha Bênêđictô Nguyễn Tri Phương giáo xứ Phú Nhuận phụ trách.

Cộng đoàn được xây trên nền đất trống của nghĩa trang họ đạo Phú Nhuận và là một điểm bác ái Caritas của giáo phận do Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi thành lập rồi nhượng lại cho Hội Thừa Sai Việt Nam (TSVN). Khi xây cất cộng đoàn tạm thời, Hội TSVN cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình từ cha Bênêđictô Nguyễn Tri Phương.

Ngày 1/10/1973, Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình Bình đến làm phép và chính thức thiết lập giáo điểm truyền giáo tại đây và giao cho cộng đoàn Thừa Sai quản trị.

Sau 1975, chính sách về Tôn giáo của chính quyền mới quy định: các giáo họ, giáo điểm phải có cơ quan chủ quản. Khi đó giáo điểm Gò Mây được Bản quyền giáo phận nâng lên thành giáo họ trực thuộc giáo xứ Bình Thuận. Số giáo dân ban đầu khoảng 200 và ngày càng tăng lên khi anh chị em di dân đổ về đây sinh sống tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc này, nên vào ngày 13/7/2005, cộng đoàn Thừa Sai Gò Mây và giáo hạt Tân Sơn Nhì đệ trình lên ĐHY GB Phạm Minh Mẫn về số giáo dân ngày càng tăng cần được chăm sóc về đức tin và mục vụ.

Ngày 30-9-2006, Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn với quyền hạn và trách nhiệm Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn quyết định tách giáo họ Gò Mây khỏi giáo xứ Bình Thuận, chính thức thành giáo xứ Gò Mây, nhận bổn mạng thánh Phaolô trở lại với lễ kính ngày 25/1 hằng năm.

Từ ngày chính thức lên giáo xứ, các Cha xứ tiền nhiệm Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, Phêrô Phan Như Ngân cùng với toàn thể Dân Chúa trong giáo xứ lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà thờ mới để có nơi thờ phượng Chúa cho xứng hợp.

Ngày 12/12/2020, cha Matthêu Phạm Trần Thanh về nhận chánh xứ và bắt đầu ngay việc xin giấy phép xây dựng nhà thờ. Dịch Co-vit 19 hoành hành đất nước đã làm gián đoạn thời gian xin giấy phép. Và rồi vào ngày 20/4/2022, Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Tân đã chính thức ký giấy phép cho phép giáo xứ xây dựng ngôi nhà thờ Mới. Đây là tin vui cho giáo xứ.

Ngày 6/8/2022: Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, Nguyên đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam, Nguyên chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự đã đến đặt viên đá xây dựng nhà thờ Gò Mây.

Giáo xứ chọn nhà thầu Phú Gia Đạt xây dựng. Song song với việc xây dựng, công ty Phúc Khang hỗ trợ giáo xứ trong việc lên kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giúp chủ đầu tư và nhà thầu trong việc xây dựng cho đúng kế hoạch, thời gian và đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngày 17/8/2022 nhà thầu bắt đầu khởi công đào móng xây dựng.

1. CÁC MỤC TỬ CỦA GIÁO XỨ

Các Linh mục Chánh xứ

  1. Lm Phêrô Cao Văn Chánh (2008)

  1. Lm Antôn Lê Ngọc Tỉnh (2008 - 2014)

    

3. Lm Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc (2014 - 2019)

4. Lm Phêrô Phan Như Ngân (2019 - 2020)

5. Lm Matthêu Phạm Trần Thanh (2020 đến nay)

Các linh mục phó xứ

1. Lm Giuse Nguyễn Như Hải (2014 - 2019)

2. Lm Goan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh (2014 - 2019)

3. Lm Giêrônimô Nguyễn Văn Khương (2019)

4. Lm Giuse Nguyễn Đức Tiến (2019 đến nay)

5. Lm Giuse Phạm Văn Quy (2021 - 2022)

         

III. GIÁO XỨ GÒ MÂY HIỆN NAY

1. Các Giáo họ

Giáo xứ Gò Mây có 6 giáo họ, lần lượt mang tên: Đaminh, Phêrô, Anrê, Gioan, Giuse và Tôma.

2. Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ (HĐMV)

BTV HĐMV Khoá 1: 2008 - 2011                        

1. Chủ tịch: ông Đaminh Nguyễn Đình Thà    

2. Phó nội: ông Phêrô Đỗ Hoàng Long          

3. Phó ngoại: ông Augustinô Hoàng Thế Tài                                                              

4. Thủ quỹ: bà Maria Lưu Thị Tuyết Thu           

5. Thư ký: ông Giuse Lê Nguyên Ngọc

BTV HĐMV Khoá 2: 2011 - 2015                          

1. Chủ tịch: ông Đaminh Nguyễn Đình Thà  

2.  Phó nội: ông Phêrô Đỗ Hoàng Long          

3. Phó ngoại kiêm Thủ quỹ: ông Augustinô Hoàng Thế Tài                           

4. Phó xây dựng: ông Giuse Đinh Thế Hào           

5. Thư ký: ông Giuse Lê Nguyên Ngọc

Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2019 cho đến hiện tại:

1. Chủ tịch: ông Giuse Đinh Thế Hào

2. Phó ngoại vụ: ông Giuse Đỗ Văn Bổn

3. Phó nội vụ: ông Giuse Lê Quốc Thuấn

4. Thủ Quỹ: ông Antôn Vũ Ngọc Hân

5. Thư Ký: ông Giuse Huỳnh Thanh

Giáo xứ thành lập các hội đoàn, ca đoàn, các ban, các giới nhằm mục đích làm cho giáo xứ ngày càng phát triển về mọi lãnh vực theo chỉ sự đạo của Cha chánh xứ.

3. Các đoàn thể

Các đoàn thể của Giáo xứ có: Nhóm Kinh Thánh cầu nguyện, Ban Caritas, Hội các Bà Mẹ công giáo, Huynh đoàn Đaminh, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Gia đình Tận Hiến, Cộng đoàn lòng Chúa Thương Xót, Hội Legio Mariae, Thừa Tác Viên trao Mình Thánh, Giới Trẻ, Ban Truyền Giáo, Ban Giữ Xe, Ban Bác Ái, Ban Truyền Thông.

4. Các ca đoàn

Giáo xứ hiện có 7 ca đoàn, lần lượt mang tên: Cêcilia, Chư Thánh, Maria Goretti, Têrêsa Avila, Têrêsa (thiếu nhi), Thánh Gia và Thiên Cung.

5. Giáo lý – Thiếu nhi

Cha phó Giuse Nguyễn Đức Tiến làm Tuyên úy, đặc trách Giáo lý & Thiếu nhi.

Tổng số thiếu nhi Gò Mây 2.100 em

+ Ngành Chiên

Khai tâm: 2 lớp (98 em)

Ấu nhi 1: 13 lớp (134 em)

Ấu nhi 2: 13 lớp (159 em)

Ấu nhi 3: 13 lớp (204 em)

+ Ngành Thiếu

- Thiếu 1: 14 lớp (320 em)

- Thiếu 2: 14 lớp (296 em)

- Thiếu 3: 13 lớp (211 em)

+ Ngành Nghĩa

- Nghĩa 1: 12 lớp (199 em)

- Nghĩa 2: 3 lớp (105 em)

- Nghĩa 3: 3 lớp (66 em)

+ Tông đồ: 22 em

+ Hiệp sĩ: 37 em

6. Giáo lý hôn nhân và dự tòng

Hiện nay, chương trình giáo lý hôn nhân và dự tòng học vào tối thứ 2 đến tối thứ sáu hàng tuần, do cha chánh xứ Matthêu Phạm Trần Thanh phụ trách.

7. Dòng tu

Có 4 cộng đoàn dòng nữ: Đaminh Bùi Chu; Mến Thánh Giá Thanh Hóa, Nữ Thừa Sai Phêrô Claver, Nữ Thừa Sai Phan Sinh và Hội Thừa Sai Việt Nam.

8. Phụng vụ

Thánh lễ Chúa nhật: 4g30, 6g, 7g30 (thiếu nhi), 15g, 16g30, 18g, 19g30 (giới trẻ).

Thánh lễ Ngày thường: 5g, 18g.

Chầu Thánh Thể: vào mỗi chiều thứ năm hằng tuần.

Rửa tội trẻ em: Thứ Bảy đầu tháng.

Giải tội: Sau mỗi thánh lễ sáng & chiều; 3 tháng một lần giải tội toàn xứ.

9. Hoạt động bác ái

Hoạt động bác ái của giáo xứ rất phong phú. Ban Caritas được sự điều phối của Cha xứ, thực hiện những đợt phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận những gia đình có những em nhiễm HIV để hỗ trợ kịp thời.

IV. LỜI KẾT

Nhìn lại chặng đường lịch sử của giáo xứ, bao công sức khó nhọc của các đấng các bậc qua các thời đã dày công vun đắp cả về tinh thần lẫn vật chất, để rồi từ “cánh đồng Gò Mây” nhiều hạt giống đã tỏa đi khắp nơi như một chứng nhân Tin Mừng của Chúa. Giáo xứ Gò Mây luôn cảm tạ Thiên Chúa, nhớ ơn các các bậc tiền nhân và ân nhân.

Trong tâm tình cậy trông phó thác, cộng đoàn giáo xứ dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của Cha chánh xứ, Cha phó xứ, quyết tâm canh tân đổi mới mọi sinh hoạt để giáo xứ luôn thăng tiến về mọi mặt, xứng đáng “là men là muối” giữa lương dân trên địa bàn đang sinh sống - sống theo Chủ đề năm mục vụ 2023 là “Củng cố sự hiệp thông”, với những hướng dẫn thực hành cụ thể: Cổ võ đọc Kinh Thánh, tham dự bí tích Thánh Thể, sống tương thân tương ái, truyền thông sự thật với Đức ái.

Top