Minh bạch và gương mẫu về quản lý tài chính trong hoạt động bác ái

Minh bạch và gương mẫu về quản lý tài chính trong hoạt động bác ái

Minh bạch và gương mẫu về quản lý tài chính trong hoạt động bác ái

TGPSG -- Trong diễn văn của ĐTC Phanxicô tại Cộng hòa Nhân dân Congo trước các Nhà hoạt động bác ái vào ngày 1/2/2023, ĐTC nhấn mạnh rằng:

“Trên tất cả, bác ái đòi hỏi sự gương mẫu… đó là một lối sống Tin Mừng. Do đó, cần có sự tín nhiệm và minh bạch: Tôi đang nghĩ đến việc quản lý tài chính và hành chính của các dự án, nhưng cũng nghĩ đến sự dấn thân cung cấp các dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Đây chính là tinh thần đặc trưng cho rất nhiều công việc của Giáo Hội… luôn luôn phải làm gương”.

Đáp ứng lời mời gọi cần gương mẫu “minh bạch và tín nhiệm” trong hoạt động bác ái xã hội của ĐTC, Ban Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn đã quyết định cho thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Caritas TGP Sài Gòn, vì thông qua việc kiểm toán độc lập, các tổ chức phi lợi nhuận nói chung và Ban Bác ái Xã hội Caritas TGP Sài Gòn nói riêng sẽ minh chứng được sự cam kết minh bạch tài chính và có trách nhiệm giải trình của mình, nhờ thế sẽ giúp truyền cảm hứng và duy trì lòng tin tưởng của nhà tài trợ và các đối tác có liên quan.

Theo nghiên cứu, các tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm một cuộc kiểm toán độc lập dự kiến sẽ có đươc các lợi ích, bao gồm:

 • Sự giám sát tốt hơn nhằm đáp ứng và tuân thủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 • Chất lượng báo cáo tài chính cao hơn giúp nhận diện được những rủi ro hoặc chưa hiệu quả trong việc khai thác và sử dụng các nguồn lực.

 • Tạo sự tin cậy cho những người sử dụng thông tin như Ban Quản Trị của tổ chức, các nhà tài trợ, các cơ quan có thẩm quyền…

Với những lợi ích của việc kiểm toán độc lập, Ban Giám Đốc Caritas TGP Sài Gòn đã tìm kiếm và trao đổi về mục đích kiểm toán với công ty Kiểm Toán Mazars. Hai bên đã thống nhất ký hợp đồng để công ty Kiểm Toán Mazars thực hiện dịch vụ kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Ban Bác Ái Xã Hội Caritas TGP Sài Gòn của 3 năm tài chính 2020, 2021 và 2022. Thời gian tiến hành kiểm toán bắt đầu từ ngày 08/05/2023.

Ban Caritas TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top