Dòng Đa Minh Việt Nam

Dòng Đa Minh Việt Nam


TRỤ SỞ TỈNH DÒNG 43 Nguyễn Thông P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (08) 9321881; Fax: (84.8) 9321880 E-mail: vptddmvn@hcm.vnn.vn Website : daminhvn.com

 

LƯỢC SỬ TỈNH DÒNG

 Dòng Đa-minh có mặt tại Việt Nam từ khi cha Gaspard Santa Cruz đặt chân lên đất Hà Tiên năm 1550.

Năm 1587, Tỉnh Dòng Mân Côi (Tây Ban Nha) được thành lập tại Philippines. Tỉnh Dòng đã thực hiện bốn chuyến truyền giáo theo yêu cầu của nhà cầm quyền Chân Lạp. Về sau, theo lời mời của các giám mục Thừa Sai Paris tại Việt Nam, Dòng đã có mặt và phục vụ Giáo hội địa phương liên tục từ năm 1676. Suốt ba thế kỷ, 243 thừa sai người Tây Ban Nha đã được gửi đến Việt Nam để mở rộng và củng cố nền móng Giáo hội tại đây.

Miền truyền giáo Đa-minh là địa phận Đông Đàng Ngoài, được trao cho Dòng phụ trách từ năm 1756, nay là 5 giáo phận : Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Trải qua các cuộc bách hại dưới thời Chúa Trịnh, Minh Mạng và Tự Đức, Dòng vẫn không ngừng phát triển, và đã đóng góp cho Giáo hội nhiều chứng nhân anh hùng.

Trong số 117 thánh Tử Đạo Việt Nam, Gia Đình Đa-minh có 38 vị, gồm 6 giám mục, 16 linh mục Dòng Nhất, 3 linh mục, 6 thày giảng và 7 giáo dân Dòng Ba.

Ngoài ra, còn 118 Đấng Đáng kính đang chờ được suy tôn chân phước, và hàng trăm vị khác đang được điều tra.

 Năm 1931 : thiết lập trường Đệ tử ở Hải Dương.

Năm 1934 : khánh thành tu viện đầu tiên ở Quần Phương.

Năm 1954 : đất nước chia đôi, anh em di cư vào Nam. Năm 1958, tập viện đầu tiên được thành lập ở Gò Vấp, làm nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của Tỉnh Dòng về sau, mà cột mốc là việc thiết lập Phụ Tỉnh Việt Nam, trụ sở tại số 81 Trần Bình Trọng, Chợ Lớn, với Bề trên Phụ Tỉnh là cha Giu-se Nguyễn Tri Ân từ 1956-1964. Kế đến là cha Gio-a-kim Nguyễn Văn Liêm.

Ngày 18-3-1967, Tổng quyền Aniceto Fernandez đã chính thức thành lập Tỉnh Dòng Nữ vương các thánh Tử Đạo Việt Nam, với vị Giám Tỉnh tiên khởi là linh mục Gio-a-kim Nguyễn Văn Liêm, kế tiếp là linh mục Giu-se Đoàn Thiệu (1981-90), linh mục Giu-se Đinh Châu Trân (1990-99), linh mục Giu-se Nguyễn Cao Luật (1999-2007) và hiện nay linh mục Giu-se Ngô Sĩ Đình.

Ngày 22-5-1999, Tổng quyền Timothy Radcliffe đã ký nghị định công bố thống nhất Tỉnh Dòng Nữ vương các thánh Tử đạo Việt Nam và Phụ Tỉnh Pháp tại Việt Nam. Các cha phụ tỉnh Pháp, vốn thuộc tỉnh dòng Lyon, đã đến Việt Nam từ năm 1903, phục vụ tại Lạng Sơn, Hà Nội và tại miền Nam đất Việt. Đã có 42 thừa sai Đa Minh Lyon phục vụ tại quê hương này cùng với nhiều tu sĩ Việt Nam thuộc phụ tỉnh.

Không kể học viện Thủ Đức và tập viện Vũng Tàu hiện do Nhà Nước quản lý, Tỉnh Dòng có các cộng đoàn sau đây:

- Tu viện thánh An-be-tô Cả, Phú Nhuận, Tp. HCM.

- Tu viện Rất thánh Mân Côi (Học viện), Gò Vấp, Tp. HCM

- Tu viện Mai Khôi, Tú Xương, Tp. HCM;

- Tu viện Mác-ti-nô Po-rét (Tập viện), Tp. Biên Hoà, Đồng Nai;

Hai Tu xá : Đa-minh (Đà Lạt); Vinh-sơn Liêm (Tam Hà, Thủ Đức-Thỉnh viện);

- Cộng đoàn Trụ sở Tỉnh Dòng (43 Nguyễn Thông, Q. 3, Tp. HCM)

Các tu sĩ của Tỉnh Dòng hiện đang phụ trách 13 giáo xứ : 7 tại giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, 3 tại giáo phận Xuân Lộc, 1 tại giáo phận Đà Lạt và 2 tại giáo phận Phú Cường.

Ở hải ngoại, Phụ Tỉnh thánh Vinh-sơn Liêm, Calgary, Alberta, Canada, được thành lập từ sau năm 1975 và được công nhận từ năm 1981, tới nay đã có 1 tu viện, 1 tu xá, 1 phụ xá; anh em phụ trách 6 giáo xứ/cộng đoàn.

Trong ranh giới Tỉnh Dòng có 7 Hội dòng nữ tu Đa-minh đang hoạt động:

- Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na Bùi Chu.

- Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na Thánh Tâm..

- Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na Tam Hiệp.

- Thánh Rô-xa Li-ma Xuân Hiệp, Thủ Đức.

- Đức Mẹ Mân Côi, Xóm Mới, Gò Vấp.

- Đức Mẹ Trinh Nữ Vương, Gp Thái Bình.

- Miền Dòng Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, Xuân Lộc (Trụ sở : Monteuils, Pháp)

Về giáo dân Đa Minh, có hơn 103.000 đoàn viên đang sinh hoạt, đông nhất là tại giáo phận Xuân Lộc và giáo phận Bùi Chu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top