Gx. Hiển Linh: Kỷ niệm 01 năm cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa

Gx. Hiển Linh: Kỷ niệm 01 năm cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa

WGPSG -- Vào lúc 16g30 thứ Hai ngày 09 tháng 08 năm 2010, tại Thánh Đường giáo xứ Hiển Linh, cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa của giáo xứ Hiển Linh, với khoảng 500 người đã bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa, cùng với đại diện Ban chấp hành Lòng Thương Xót Chúa hạt Gia Định và các giáo xứ trong hạt.

Đúng 17g15, cha sở Gioan Nguyễn Văn Minh đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 01 năm thành lập cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Hiển Linh. Mở đầu Thánh lễ, cha sở đã nói sơ về ý cầu nguyện trong Thánh lễ hôm nay là tạ ơn Chúa và cầu xin cho cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa của giáo xứ được phát triển ngày càng vững mạnh. Trong phần chia sẻ Lời Chúa dựa theo Tin Mừng thánh Luca (15, 3-7), cha đã nói về dụ ngôn con chiên bị mất, cũng như nỗi vui mừng khi tìm lại được con chiên, và kêu gọi giáo dân sốt sắng tham gia giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa, Chúa sẽ vui mừng vì một người sám hối hơn 99 người công chính, đó là điều chính yếu nơi lòng thương xót của Chúa.

Cuối lễ, ông Giuse Nguyễn Văn Hậu (trưởng ban cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Hiển Linh) đã có lời cám cha cùng Ban chấp hành cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa hạt Gia Định, đại diện các giáo xứ trong hạt và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ. Sau khi nhận phép lành cuối lễ, mọi người hân hoan ra về trong bình an với niềm tín thác nơi Lòng Thương Xót Chúa.

Quá trình hình thành

Kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2003, cha sở đã tổ chức chầu Mình Thánh Chúa từ 06g00 đến 22g00 mỗi ngày, và được chia làm nhiều nhóm mỗi nhóm phụ trách một giờ. Riêng giờ chầu 15g00 có sự tham dự của cha sở kính Lòng Thương Xót Chúa cầu nguyện chữa lành cho bệnh nhân. Rất nhiều người được ơn và đã kéo dài cho đến ngày 09 tháng 08 năm 2009. Trong một cuộc họp Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, cha đã chính thức thành lập cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và giao cho ông Giuse Nguyễn Văn Hậu làm trưởng, theo tinh thần thành lập Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa của Giáo Phận do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 18 tháng 07 năm 2008, đã đi vào hoạt động cho đến nay.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top