Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Mùa hồng ân

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Mùa hồng ân

WGPSG -- Chiều ngày 27/06/2011, một ngày thật vui mừng, một ngày Đại Hồng Ân đối với giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (hạt Xóm Mới) khi được chào đón Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm tới thăm viếng mục vụ và cử hành Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 42 em và Rước Lễ lần đầu cho 57 em.

Đúng 17 giờ, các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu xếp hàng ngay ngắn đón rước đoàn đồng tế do Đức cha phụ tá Phêrô chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh và quý cha trong giáo hạt Xóm Mới.

Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh:

“Nhận lãnh bí tích Thêm Sức là nhận thêm sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, giúp cho các con lớn lên trong đức tin, củng cố bí tích Rửa Tội, được liên kết chặt chẽ cùng Hội Thánh, trở thành những chứng nhân cho Hội Thánh giữa dòng đời.

Các con sẽ sống trọn vẹn trong tình con thảo với Ba Ngôi Thiên Chúa. Bí tích Thêm Sức cũng khơi dậy Ơn Chúa Thánh Thần cho những người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức trước đây.
Tin Mừng ghi nhận rằng khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người (x. Mt 3,16).

"Vì Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường điều này, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, Đấng hằng ban Thánh Thần của Người cho anh em" (1 Tx 4,7-8).

Chính danh xưng Thánh Thần, cho thấy Người là Thần Khí của sự thánh thiện, Đấng làm nên tính thánh thiện cho tất cả những ai mở ra do tác động thánh của Người. Thần Khí hoạt động giữa tất cả con cái Thiên Chúa, giữa các môn đệ của Đức Giêsu”.

Sau phần hiệp lễ, Đức cha phụ tá Phêrô trao Ủy nhiệm thư cho tân ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2011-2015, và ngài cũng trao Vi bằng mãn nhiệm cho các ông trong ban Thường vụ đã hoàn thành trách nhiệm của nhiệm kỳ trước.

Ông Gioan Hoàng Đình Trang, tân Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay mặt giáo dân, chúc mừng bổn mạng Đức cha Phêrô. Nguyện xin Chúa Giêsu tuôn đổ hồng ân xuống trên Đức cha. Ông Gioan cũng cảm ơn cha chánh xứ, các anh chị giáo lý viên và các bậc cha mẹ có con em lãnh nhận bí tích đã vì yêu mến Chúa nên đã đóng góp công sức, tạo nhiều thuận lợi để có được ngày hồng phúc hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Thần:

Xin hà hơi vào tâm hồn chúng con, để chúng con suy tư điều chân chính thánh thiện.

Xin thúc đẩy tâm trí chúng con, để chúng con làm điều thiện hảo tốt lành.

Xin gợi hứng trí khôn chúng con, để chúng con biết yêu mến điều tốt đẹp.

Xin ban ân đức cho tâm hồn chúng con, để chúng con biết gìn giữ những gì là chân thiện mỹ.

Xin gìn giữ đời sống chúng con, để chúng con đừng bao giờ lạc xa điều chân thiện mỹ. Amen

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top