Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Cung nghinh Mình Thánh Chúa

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Cung nghinh Mình Thánh Chúa

WGPSG -- Trong Thánh lễ, sau lời truyền phép, Chúa Giêsu đến ngự thật (chứ không phải chỉ là tượng trưng) trong hình Bánh và hình Rượu, và chúng ta đều cúi đầu thờ lạy. Việc Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong hình Bánh và hình Rượu đã được xác quyết trong nhiều đoạn Thánh Kinh. Trong Phúc Âm Gioan (6,50-58), Chúa Giêsu đã xác quyết: “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sự sống đời đời…”. Nghe như vậy ai cũng thấy “chói tai” (nhất là đối với người Do Thái) và mọi người đều xầm xì tỏ vẻ rất khó chịu. Chính các môn đệ của Chúa cũng rất khó chịu, nên bảo nhau: “Lời nói này chói tai quá ai mà nghe được!” và “Từ đó nhiều môn đệ rút lui, không theo Chúa Giêsu nữa…” (Ga 6,66). Nhưng lời Chúa Giêsu nói là sự thật, nên Chúa Giêsu đã không rút lại, mà vẫn xác quyết như vậy, và Ngài còn hỏi các Tông Đồ: “Còn anh em, anh em có muốn bỏ đi không?” Thánh Phêrô đã thay mặt anh em để trả lời: “Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời!” (Ga 6,68).

Vâng! Chúa đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó: Ngài đã chết nhục nhã trên thập giá để mang ơn cứu độ, mang lại sự sống và hạnh phúc cho những ai tin vào Ngài. Chết mới nói nên lời, chết mới diễn tả tất cả nỗi niềm sâu xa nhất của Chúa đối với nhân loại, và với từng người. Chúa đã chết, nhưng qua cái chết của Ngài, nhân loại tìm lại được sự sống mới.

Thánh Thể Chúa chính là sức sống của Giáo Hội, là lương thực thiêng liêng cho đời sống chúng con và là bảo đảm cho hạnh phúc trường sinh của chúng con, là linh dược điều trị sự yếu đau, bệnh tật trong tâm hồn chúng con. Con người của Chúa được hoàn toàn trao ban cho nhân loại để nhân loại biết để sống, ăn để sống, và nhận lãnh để sống. Thật hạnh phúc cho chúng con biết bao khi được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Thịt Máu Ngài.

Tình yêu của Chúa quá bao la: Khi trời đã về chiều, các môn đệ đã đề nghị Ngài giải tán đám đông để họ tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn. Nhưng Ngài lại bảo các ông: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Thật là một sự quan tâm đầy tình người. Sau đó Chúa đã làm một phép lạ cả thể, hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng dân chúng. Năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực nuôi 5000 người mà vẫn còn dư mười hai thúng miếng vụn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì yêu thương, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, để nên một trong chúng con, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu và sự ngọt ngào mà Chúa đã dành cho chúng con nơi Thánh Thể, để chúng con siêng năng đến kín múc nơi nguồn mạch ân sủng thiêng liêng ấy.

Lạy Chúa, chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã làm cho đám đông dân chúng được no nê. Xin Chúa cho chúng con biết luôn tìm về bên Thánh Thể Chúa, để được Chúa yêu thương và bổ dưỡng chúng con, không phải bằng lương thực chóng qua mau tàn, nhưng là của ăn dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top