Gx. Bình An: Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm A

Gx. Bình An: Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm A
(Mt 13, 1-23)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: ‘Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành’. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

“Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì Lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

------------------------------
Bài chia sẻ: PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mát-thêu 13,1-23 : Hạt giống – Lời của Thiên Chúa

1. Lời của Thiên Chúa là gì?

Muốn biết Lời của Thiên Chúa là gì, chúng ta phải đọc kỹ Phúc Âm Thánh Gioan 1,1-5:

“Từ khởi nguyên đã có Lời và Lời là Thiên Chúa.
Ngài đã có từ khởi nguyên nơi Thiên Chúa.
Mọi sự đã nhờ Ngài mà thành
và không có Ngài thì không có gì được thành sự.
Điều thành sự nơi Ngài là sự sống
và sự sống là sự sáng cho nhân loại”.

Bằng mấy câu ngắn gọn, Thánh Gioan đã cho chúng ta biết Lời có Ngôi vị, có từ thuở muôn đời đó là Ngôi Hai, Đức Ngôn, Ngôi Lời của Thiên Chúa.

2. Tới thời tới buổi, Lời Thiên Chúa đã mặc xác phàm làm người để cất tiếng một cách cụ thể ở giữa loài người chúng ta. Gioan 1,14: “Lời đã thành xác phàm và đã lưu trú nơi chúng tôi và chúng tôi đã được ngắm vinh quang của Ngài”.

3. Là Kitô hữu, người đã được khiết hỏa bằng giá máu Chúa Kitô và được điền kết với Ngài, chúng ta phải để cho Lời Thiên Chúa là chính Đức Kitô nảy mầm lớn lên và sinh hoa trái nơi con người chúng ta.

3. Sứ mạng của người Kitô hữu là đem Đức Kitô như hạt giống gieo vãi nơi mọi người. Đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng và dâng mình làm khí cụ để Thiên Chúa cứu độ mọi người.

Truyện xưa có kể rằng:

Một thiếu niên thiếu đạo đức chuyên nghề trộm cướp. Anh ta bị bắt, bị điệu ra xét xử trước mặt vua quan và bị kết án tử hình. Trước lúc chịu tử hình, anh thưa cùng vua quan rằng: Thưa đức vua và các quan, cha ông hạ thần có trao cho kẻ hèn mọn này một báu vật nên trước khi chết xin được trao lại cho vua và quý quan. Đây là một hạt giống quý hiếm khi được gieo xuống đất tức khắc mọc lên nhanh và sinh hoa kết quả tức thời. Vua truyền đào một lỗ nhỏ trước mặt mọi người và bảo anh gieo xuống cho mọi người chứng kiến sự lạ lùng.

Người trộm cướp thưa: Bẩm đức vua và quý quan, kẻ hèn này còn giữ hạt giống quý mãi cho đến nay, chưa dám gieo xuống đất chỉ vì lời dặn là khi nào người không làm điều gì xấu mà gieo hạt thì nó mới mọc được. Kẻ trộm cướp này xin trao lại để đức vua và các quan gieo. Vua liếc mắt bên phải rồi sang trái nhìn các quan tìm xem có vị quan nào xung phong bước xuống gieo hạt giống kia xem sao. Các quan ngó vua rồi nhìn nhau và dần dần rút lui để cuối cùng vua phải truyền tha bổng cho tên trộm cướp đa mưu này.

Xin giá máu của Con Một Thiên Chúa thanh khiết con nên con người tốt để đón nhận Lời Thiên Chúa là chính Đức Kitô và sinh hoa kết trái trong đời sống. Con xin dâng chính mình con làm khí cụ để Đức Kitô cất tiếng nơi con loan báo Tin Mừng cứu độ, đem lại hạnh phúc và phần rỗi cho mọi người.

Lm. Giuse Trịnh Văn Viễn
Chánh xứ Bình An

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top