Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ Kính Thánh Cả Giuse ngày 19.03.2020

Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ Kính Thánh Cả Giuse ngày 19.03.2020

Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ Kính Thánh Cả Giuse ngày 19.03.2020

WGPSG-- “Thánh Giuse không có công trình nào để đời, nhưng Đức Giêsu - người con mà Thiên Chúa trao cho ngài nuôi nấng, chăm sóc, chính là Ngôi Hai Thiên Chúa - Đấng Cứu Chuộc trần gian”. Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài trong thánh lễ trọng mừng Thánh Cả Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, được cử hành lúc 17g30 thứ Năm, ngày 19.03.2020, tại nhà thờ Vườn Xoài, do ngài chủ tế.

Cùng đồng tế có Lm Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh (hưu dưỡng), Lm Raphael Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc trụ sở GP. Thanh Hóa, nữ tu thuộc các hội dòng, các vị Hội đồng mục vụ và cộng đoàn.

Trước thánh lễ, đoàn rước các Lm đồng tế đã long trọng tiến vào nhà thờ.

Trong bài giảng lễ, Lm chánh xứ đã chia sẻ về sự công chính và đức độ của Thánh Cả Giuse. "Thánh Giuse chẳng có "công trình" nào được mô tả trong Thánh Kinh, bởi vì ngài luôn thinh lặng và cầu nguyện để lắng nghe Chúa nói. Tuy nhiên, khi chiêm ngắm thánh Giuse ta thấy thánh nhân là người cha mẫu mực, luôn biết gìn giữ và bảo vệ gia đình trước mọi phong ba bão táp. Dưới sự dạy dỗ của Thánh nhân, Người con mà Thiên Chúa trao ban càng ngày càng thêm nhân đức, khôn ngoan và trưởng thành hơn".  

Kết thúc bài giảng, Lm chánh xứ nhấn mạnh: “Thánh Giuse không có công trình nào để đời, nhưng Đức Giêsu - người con mà Thiên Chúa trao cho ngài nuôi nấng, chăm sóc, chính là Ngôi Hai Thiên Chúa - Đấng Cứu Chuộc trần gian”.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần Hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ đã có lời chúc mừng bổn mạng đến Lm chánh xứ và ca đoàn Gia trưởng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18h30. Sau thánh lễ, Lm chánh xứ đã chụp hình lưu niệm cùng với các nữ tu, các vị HĐMV và các đoàn thể.

Đoàn rước quý cha đồng tế

Linh mục Micae, Giám đốc trụ sở GP Thanh Hóa công bố Tin Mừng

Đông đảo tu sĩ, cộng đoàn tham dự thánh lễ

Linh mục chánh xứ diễn giảng

Nghi thức truyền phép Thánh Thể

Đại diện HĐMV giáo xứ chúc mừng lễ bổn mạng linh mục chánh xứ

Quý soeurs các hội dòng chia vui với linh mục chánh xứ

Quý vị HĐMV chụp ảnh lưu niệm với linh mục chánh xứ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top