Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: giờ lễ trực tuyến Tuần Thánh 2020

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: giờ lễ trực tuyến Tuần Thánh 2020

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: giờ lễ trực tuyến Tuần Thánh 2020

聖週 - TUẦN THÁNH

1. 聖枝主日 Chúa nhật Lễ Lá:
Trực tuyến theo lịch của ngày Chúa Nhật lúc 07g00, tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn.


2. 聖週星期四 Thứ Năm Tuần Thánh (Thánh lễ tiệc ly, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh thể - 建立聖體日,主的晚餐彌撒):
Trực tuyến lúc 18g30, tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn.
 

3. 聖週星期五 Thứ Sáu Tuần Thánh (Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu - 主受難日):
Trực tuyến lúc 18g30, tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn.

 

4. 聖週星期六 Thứ Bảy Tuần Thánh (Vọng Phục Sinh - 復活前夕):
Trực tuyến lúc 18g30, tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn.
 

5. 復活主日 Chúa Nhật Phục Sinh:
Trực tuyến lúc 07g00, tại Nhà thờ Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn.

Link trang trực tuyến Nhà thờ Phanxicô Xaviê:
https://www.youtube.com/chatamvn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top