Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ Tĩnh tâm - Lãnh bí tích Giao hòa Mùa Chay 2021

Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ Tĩnh tâm - Lãnh bí tích Giao hòa Mùa Chay 2021

Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ Tĩnh tâm - Lãnh bí tích Giao hòa Mùa Chay 2021

TGPSG-- “Anh có muốn được khỏi bệnh không?” Linh Mục (Lm) Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân , SDB đã nhấn mạnh như thế khi ngài chủ tế thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Chay được cử hành vào lúc 18g thứ Ba ngày 16/3 - 17/3 năm 2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Hà Đông.

Đồng tế với ngài có Lm GB Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hà Đông. Tham dự thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Chay có đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ.

Ngày 16-3-2021 BÍ TÍCH GIAO HOÀ - LỜI MỜI GỌI TỪ TÌNH YÊU ĐÍCH THẬT CỦA CHÚA GIÊSU

Mở đầu bài giảng Lm Giuse Nhắc lại lời Chúa Giêsu “Anh có muốn được khỏi bệnh không?”. Tiếp theo ngài đặt câu hỏi - Ông bà anh chị em có muốn được sạch tội không? Có muốn được tha thứ không? Có muốn được cứu độ không?

Thiên Chúa đi bước trước trong tình yêu tha thứ, một tình yêu không giới hạn - Có một người bất toại 38 năm cũng nằm ở đó để chờ đợi, Chúa Giêsu đã nhìn thấy anh này. Tại sao lại là anh bại liệt này? Mà không phải người nào khác. Phải chăng đó là một tình yêu đích thực, một sự chữa lành tận canh. Chúa Giêsu hỏi: “Anh có muốn được khỏi bệnh không?”. Thánh Gioan muốn truyền đạt một tình yêu tuyệt đối, tình yêu tha thứ, ơn cứu độ cho nhân loại. Bí tích hoà giải, một bí tích của lòng thương xót: “ Này anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, khẻo phải khốn hơn trước “. Lòng thương xót của Thiên Chúa, tha thứ bất chấp nguy hiểm cho chính mình, anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh

NGÀY 17-3-2021 GIÊSU CON ĐƯỜNG DẪN ĐƯA NHÂN LOẠI ĐẾN CÙNG CHÚA CHA

Trong ngày thứ hai Lm Giuse chia sẻ:” cho tới nay, Cha tôi làm việc thì tôi cũng làm việc “; Người nói tiếp: “ Người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Nguòi thấy chúa Cha làm”: Chúa Giêsu và Chúa Chúa là một, cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu là chúng ta đền với Chúa Cha, ở trong Chúa Giêsu là ở trong Chúa Cha “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14, 10-11). Vậy thì rõ ràng Giêsu chính là con đường dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha; con đường Giêsu này là đến từ ý muốn của chính Chúa Cha.

Chúa Cha chuẩn bị con đường Giêsu - Con đường dẫn tới Thiên Chúa Tình Yêu. Con đường tình yêu, con đường được cấu thành bởi hai yểu tố: con Người thật và Thiên Chúa Thật. Một con đường tôi luyện tội nhân trong một niềm tin, một con đường của sự thẩm sâu. . .

Thật thế con đường Giêsu này đã được tôi luyện trong suốt dòng lịch sử ơn cứu độ dưới hai Bản tính Người và Chúa (Tội lỗi và Niềm tin) hoà quyện vào nhau. Giêsu đã xuất hiện và ngài đã làm rõ nét hơn về con đường tình yêu này, con đường đưa cả nhân loại về với Cha.

Ngày 18-3-2021 LÃNH BÍ TÍCH GIAO HOÀ

Sau hai ngày Tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn, Lm Chánh xứ GB Vũ Mạnh Hùng đã mời các Lm Triều và Dòng đến ngồi toà giải tội. Bên trong nhà thờ và ngoài khuôn viên nhà thờ có 17 toà để anh chị em tín hữu đến lãnh nhận Bí tích Giao Hoà (để được giao hoà với Chúa và anh chị em)

Kết luận hai ngày Tĩnh tâm và lãnh Bí tích Giao Hoà Lm Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân , SDB đã nhắc lại lời của ĐGH Phanxicô: “Tình yêu tha nhân là cách thức tốt nhất mà các hối nhân sống tương ứng với tình yêu mà họ nhận được từ Thiên Chúa qua bí tích Hoà giải và là nơi tập luyện hằng ngày để mà yêu mến Thiên Chúa”

G. B Nguyễn Tài

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top