Chăm sóc con cái trong mùa Covid

Chăm sóc con cái trong mùa Covid

Chăm sóc con cái trong mùa Covid

TGPSG -- Mùa dch Covid bùng phát nên phải cách ly xã hi, ba Toàn và m Hân nhà nên đã cùng nhau có nhng kế hoch cho hai đa con…

Nhng ngày hè chưa có dch, Ba Toàn và M Hân phi đi làm, hai đa nh Ti và Tô  giao cho ông bà ni chăm sóc giáo dc. B m đi làm sm và tăng ca v mun, ch ti v đc kinh và cho con ng.

Nhng khi ăn xong con ch biết b bát đũa vào bn ra, vì bà s con ra làm b bát và vương vãi. Ông chiu cháu khi cháu đòi xem ti vi. Nhng bui trưa cháu không chu ng, ông bà cũng đ cháu chơi vì theo cách giáo dc ca ông bà là đ cháu t nhiên bun ng s ng.

Mùa dch bùng phát nên cách ly xã hi, ba Toàn và m Hân nhà nên đã cùng nhau có nhng kế hoch cho hai đa con. Sáng ba Toàn s dy sm hướng dn con đc kinh sáng, dâng li cu nguyn đu ngày st sng hơn .Sau đó ba còn hướng dn nhng đng tác th dc đúng đn đ con phát trin th cht . M dy sm đ pha thêm sa, nước cam cho con ung .

Giáo dc con cái là vic rt quan trng  nhưng đôi lúc vì cuc sng mưu sinh, b m không th giáo dc con  trn vn. Mùa dch covid b m được nhà to nên mt cơ hi tt đ b m có th đi cùng, giáo dưỡng con nên tt đp hơn. Giáo dc v tri thc quan trng nhưng quan trng hơn vi người Kitô hu là giáo dc nhân cách, giáo dc nhân bn và giáo lý đ tr thành người Kitô hu trưởng thành.

Sau khi ăn sáng xong, m Hân hướng dn hai con cách ra bát đũa làm sao đ không b v, cng đim ngoan cho con vào s đ có nhng phn thưởng sau này, Ba Toàn cùng con chun b máy tính và bàn hc, dng c hc tp đ đến gi hc online. Trước gi hc Ba Toàn cùng Ti Tô  nhìn lên nh Chúa trong phòng, làm du thánh giá đc kinh sáng soi đ Chúa soi sáng cho Ti Tô hc hành thông minh.

Ba M chia nhau dành thi gian ngi quan sát, chnh sa cho con cách trò chuyn vi Cô giáo và các bn trong gi hc trc tuyến. Thêm ch và ch d là điu mà đôi lúc các ph huynh hay b qua khi con trao đi vi Cô giáo trong gi hc.

Thi gian chơi vi con, tính cách ca con được bc l nhiu lúc thì la hét, ganh t, chc gho ln nhau. Ba M s dng thi gian nhà do giãn cách đ nói chuyn trao đi, hướng dn cho con nhiu hơn.

Gi kinh ti, Ti Tô được phân công đc Li Chúa và Suy Nim, là cách tt đ hai con làm quen và nh được nhng điu hay Chúa dy. Ba M cùng in cho Ti Tô tp sách kinh nh đ Ti Tô đc và hc thuc nhng kinh nguyn ca giáo hi, vi nhng kinh dài Ba M chia làm nhiu đon đ cùng hc vi Ti Tô.

Ánh sáng gia đình ging như ánh sáng t nhiên lúc m lúc t, lúc t thì không cn m thêm đèn, nhưng khi m thì chúng ta cn m thêm đèn đ nhìn được rõ ràng. Ánh sáng gia đình cũng cn được tăng ánh sáng bng s c gng ca b m. Đc bit trong nhng tăm ti ca mùa dch, b m cn đng hành vi con trong vic giáo dc tri thc và  nhân bn.

Trung Toàn (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)

Top