Cáo phó: Thân mẫu của Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh qua đời 9-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh qua đời 9-8-2021

Cáo phó: Thân mẫu của Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh qua đời 9-8-2021

CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ Tân Thông chúng con xin kính báo:

Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ LUẬT
sinh ngày 01-01-1935
được Chúa gọi về lúc 14g15 ngày 09-08-2021
hưởng thọ 86 tuổi.

- 20g00 ngày 09-08-2021 : Tẩn liệm

- 06g00 ngày 11-08-2021 : Thánh lễ an táng cử hành tại Nhà thờ Trung Chánh

- Sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Trung Chánh.

Vì dịch bệnh, chỉ có thân nhân tham dự Thánh lễ.

Xin quý ông bà anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria.

Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh
và gia đình cáo phó

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top