Tập san Hiệp sống Tin mừng tháng 07/2021

Tập san Hiệp sống Tin mừng tháng 07/2021

Tập san Hiệp sống Tin mừng tháng 07/2021

NỘI DUNG

 

TẬP SAN HIỆP SỐNG THÁNG 07/2021

I. THƯ LM GH TH 07/21: HIỆP SỐNG- CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH CỦA HỘI VIÊN HHTM.

II. HỌC SỐNG NHÂN BẢN TH 07/21: TIẾN TRÌNH HỌC LÀM NGƯỜI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU.

III. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GĐ TH 07/21: ĐỂ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH ĐƯỢC BỀN VỮNG.      

IV.TƯ LIỆU HIỆP SỐNG TH 07/21: HSTM CN 14 TN- HSTM CN 15 TN B.- CN 16 TN B.- HSTM CN 17 TN B.

V. HUẤN LUYỆN H.TR TH 07/21: SINH HOẠT CỦA MỘT XỨ ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM.

VI. THƯ GIÃN TH 07/21: CỨU NGƯỜI.

VII. NHỎ TO HỮU ÍCH TH 07/21: MÌ ĂN LIỀN LỢI HẠI THẾ NÀO CHO SỨC KHỎE?

VIII. SINH HOẠT HIỆP SỐNG THÁNG 07/21:

A. THÔNG TIN LIÊN HỘI HHTM TH 07

B. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM TH 07

C. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TH 07

D. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TH 07

>> Tải file đính kèm tại đây

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top