Nội san Lửa Mến tháng 4.2021

Nội san Lửa Mến tháng 4.2021

Nội san Lửa Mến tháng 4.2021

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Đơn sơ tha thiết với Đức Mẹ  

- Suy niệm Lời Chúa     

- Bồi dưỡng đức tin        

- Việc ảnh Lòng Chúa Thương Xót    

- Đức Kitô Phục sinh vinh thắng        

- Hội thảo dấu ấn Đức tin…     

- Bí quyết hạnh phúc      

- Những chứng cứ Chúa Giêsu PS     

- Chuyến đò mùa Xuân  

- Thư Tri Ân giúp lũ lụt miền Trung  

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

 

Nội san Lửa Mến tháng 04 năm 2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top