Nội san Lửa Mến tháng 3.2021

Nội san Lửa Mến tháng 3.2021

Nội san Lửa Mến tháng 3.2021

Tóm tắt nội dung

TGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục       

- Chúa bồi dưỡng tôi giữa mùa Đại dịch       

- Suy niệm Lời Chúa     

- Bồi dưỡng đức tin

- Việc ăn chay có khó không ?  

- Ý nghĩa của tro trong ngày Lễ Tro    

- Hãy trở về

- Hãy nhận thức tình yêu

- 15 cách để được ân xá Năm Thánh Thánh Giuse

- Thinh lặng 36

- Xây dựng tổ ấm  43

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top