Nội san Lửa Mến tháng 09.2020

Nội san Lửa Mến tháng 09.2020

Nội san Lửa Mến tháng 09.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

 

Nội dung:

- Mục lục      

- Điều mà Chúa truyền dạy lúc này

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Mừng sinh nhật Đức Mẹ                                    

- Nguyện cầu ơn Cha                                           

- Thiên chức làm mẹ

- Ngôi sao Tin Mừng trên vùng biển…

- Suy tôn Thánh Giá

- Thánh Giá đồi Can-vê

- Kết thân cùng Chúa “Abba – Cha ơi”

- Hành hương viếng tượng Chúa Kitô

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 09 năm 2020

Top