Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2024

Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2024

Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2024

Tóm tắt nội dung

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục        

- Bài ca Tình Yêu Thánh Tâm Chúa

- Suy niệm lời Chúa

- Cảm ơn Thánh Gia-cô-bê

- Đôi mắt

- Gia đình Thánh

- Mục vụ gia đình: Chịu đựng tất cả

- Tiếng Việt: Hàng ngày hay Hằng ngày

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình

- Hồn tông đồ

- Tin phát triển đoàn thể

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & Bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2024

>> Tải về  Nội san Lửa Mến tháng 07 năm 2024

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top