Nội san Lửa Mến tháng 03.2020

Nội san Lửa Mến tháng 03.2020

WGPSG -- Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Nội dung:

- Mục lục          

- Vì con là môn đệ Thánh Giuse

- Suy niệm Lời Chúa

- Bồi dưỡng đức tin

- Mùa Chay có từ bao giờ?

- 40 ngày mùa Chay được tính thế nào?

- Hãy nuôi dưỡng tình yêu

- Chết là một mầu nhiệm

- Mùa chay và chay tịnh

- Trang Thanh niên

- Trang Thiếu nhi

- Trang sức khỏe gia đình: Hỏi đáp về virus corona mới

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG khắp nơi

- Tin sinh hoạt GĐPTTTCG TGP SG

- Trang ân nhân & bác ái

- Hiệp ý cầu nguyện

Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2020

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top