Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Chương trình Tam Nhật Thánh 2021

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Chương trình Tam Nhật Thánh 2021

Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Chương trình Tam Nhật Thánh 2021

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH

  1. Thứ Năm Tuần Thánh ngày 1-4-2021

8:30 Thánh Lễ Làm Phép Dầu

17:00 Lần chuỗi Mân Côi

17:30 Thánh lễ Tiệc Ly do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế

Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

  1. 19:0020:00 Quý Tu sĩ
  2. 20:0021:00 Gia đình cùng theo Chúa
  3. 21:0022:00 Giáo xứ Chính tòa

 

  1. Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 2-4-2021

16:00 Chặng Đàng Thánh Giá

17:30 Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa

(ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ sự)

 

  1. Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 3-4-2021

20:00 Canh thức Vượt Qua

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng sẽ rửa tội cho 30 anh chị em Dự tòng

 

  1. Chúa nhật Phục sinh ngày 4-4-2021

Không có lễ 5g30

Thánh lễ sáng:

Lễ 1: 6g45

Lễ 2: 8g00

Lễ 3: 9g30 (Lễ tiếng Anh)

Thánh lễ chiều:

Lễ 1: 16g00

Lễ 2: 17g30

Lễ 3: 19g00

 

  • Xin sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trước khi vào Nhà thờ. Xin cám ơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top