Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ phát tang cố linh mục GB. Lê Đăng Niêm

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ phát tang cố linh mục GB. Lê Đăng Niêm

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ phát tang cố linh mục GB. Lê Đăng Niêm

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ phát tang cố linh mục Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm - nguyên chánh xứ Thủ Thiêm - đã được cử hành vào lúc 10g thứ Tư 1-5-2019 tại Nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm, 58 Khu phố I, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ sự nghi thức tẩn liệm và chủ tế Thánh lễ phát tang là linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top