Gx. Từ Đức: Thánh lễ bàn giao và tuyên hứa của Ban điều hành các giáo khu

Gx. Từ Đức: Thánh lễ bàn giao và tuyên hứa của Ban điều hành các giáo khu

WGPSG -- Vào lúc 17g00 ngày 08.8.2010, cha chánh xứ Đaminh Nguyễn Thế Hoạt đã dâng Thánh lễ bàn giao và tuyên hứa của Ban điều hành các giáo khu thuộc Giáo xứ Từ Đức.

Thánh lễ bắt đầu với lời mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tân chức đã được bầu chọn trong các khu giáo sẽ hết lòng phục vụ Chúa và cộng đoàn, chu toàn trách nhiệm trong nhiệm kỳ 4 năm.

Bài Tin Mừng rất phù hợp cho Ban điều hành mới khi nhắc nhở các vị luôn luôn tỉnh thức phục vụ, làm tròn bổn phận để chờ ngày Chúa đến. Sau bài giảng của cha đồng tế Inhaxiô là nghi thức tuyên hứa của 16 vị tân chức phụ trách điều hành 4 khu giáo.

Trong lời cám ơn cuối Thánh lễ, vị đại điện cho Ban điều hành mới ở các giáo khu có lời cám ơn đến cha chánh xứ, hai cha đồng tế và cộng đoàn đã sốt sắng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các vị và hứa cố gắng để chu toàn bổn phận mà cộng đoàn đã tin tưởng giao phó. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành với các vị trong sứ mạng mới để xây dựng giáo xứ và cộng đoàn ngày càng “tốt đạo đẹp đời”.

Danh sách Ban điều hành các giáo khu thuộc giáo xứ Từ Đức
Niên khóa 2010 – 2014

Giáo khu I:
1. Giuse Nguyễn Văn Sáng Trưởng khu
2. Micae Trần Văn Khánh Phó khu
3. Giuse Thái Dương Lộc Thư ký
4. Lucia Trần Thị Tâm Thủ quỹ

Giáo khu II:
1. Giuse Nguyễn Văn Đông Trưởng khu
2. G. Baotixita Nguyễn Phi Long Phó khu
3. G. Baotixita Vũ Văn Dư Thư ký
4. Antôn Nguyễn Hữu Quý Thủ quỹ

Giáo khu III:
1. Giuse Nguyễn Đức Hải Trưởng khu
2. Giuse Nguyễn Đình Tường Phó khu
3. Giuse Nguyễn Văn Trúc Thư ký
4. Catarina Nguyễn Thị Thìn Thủ quỹ

Giáo khu IV:
1. Giuse Lê Quang Vinh Trưởng khu
2. Giuse Nguyễn Văn Phấn Phó khu
3. Phêrô Khuất Văn Minh Thư ký
4. Maria Đào Thị Oanh Thủ quỹ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top