Gx. Thuận Phát: Mừng đón cha Tân Chánh xứ

Gx. Thuận Phát: Mừng đón cha Tân Chánh xứ

WGPSG -- Trong những ngày qua, Giáo Phận mừng đại hội giáo lý viên lần thứ nhất, thì giáo xứ Thuận Phát đã nô nức căng cờ xí, trang trí nhà thờ, nhà xứ thật đẹp và trang trọng để đón Cha Hạt trưởng Ignatio Nguyễn Thới Hòa, cha hạt phó Đaminh Ngô Quang Tuyên công bố thư bổ nhiệm cha GioaKim Lê Hậu Hán làm chánh xứ giáo xứ Thuận Phát.

Lúc 7g00 ngày 24/7/2010, cộng đoàn giáo xứ Xóm Chiếu chia tay cha Gioakim, đi sang Giáo xứ Thuận Phát làm cha chánh xứ thay cha Phêrô Phạm Văn Long.

Kế đó, cộng đoàn Giáo xứ Thuận Phát hân hoan đón cha GioaKim Lê Hậu Hán về Giáo xứ dưới sự chứng kiến của cha hạt trưởng, cha hạt phó, ông Chủ tịch HĐMVGX và cộng đoàn giáo xứ Thuận Phát.

Các Linh Mục phục vụ giáo xứ Thuận Phát

1 Antôn Đỗ Minh Độ, Chánh xứ 1961 - 2001. Qua đời 2003

2 Vinh Sơn Phạm Văn Tính, Phụ tá 2000 - 2001

3 Gioan Lê Quang Việt, Chánh xứ 2001 - 2003

4 Phêrô Phạm Văn Long, Chánh xứ 2003 – 2010

5 Gioakim Lê Hậu Hán, Chánh xứ 2010.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top