Gx. Tam Hà: Mừng bổn mạng

Gx. Tam Hà: Mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 17g45 ngày 01.07.2011, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, rất đông đảo giáo dân trong giáo xứ với những trang phục đồng phục của các đoàn thể đã tề tự về nơi thánh đường để hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ.

Thánh lễ Tạ ơn do cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hiến Thành chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phụ tá GB Nguyễn Hữu Hiệp và cha Anrê Ngọc Dũng DCCT (cha Anrê giảng trong Thánh lễ).

Mọi người cùng hiệp dâng trong Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ, và cầu nguyện thật nhiều cho vị cha chung của giáo xứ là cha Giuse Nguyễn Hiến thành trong dịp mừng Kim khánh Linh mục (1961-2011) của ngài. Cha Giuse Nguyễn Hiến Thành đã cống hiến và phục vụ cộng đoàn giáo xứ Tam Hà suốt 34 năm (từ 1977 đến nay).

Và giáo xứ Tam Hà năm nay cũng bước vào kỷ niệm mừng 56 năm thành lập giáo xứ (1955-2011). Qua ba đời linh mục chánh xứ:

1. Linh mục chánh xứ tiên khởi: Phêrô Đỗ Tất Đoán (1955-1957)
2. Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Đào (1957-1977)
3. Linh mục Giuse Nguyễn Hiến Thành (từ 1977 đến nay)

Số giáo dân hiện nay của giáo xứ là khoảng 6.000 giáo dân và gần 1.000 giáo dân nhập cư đang sống trong địa bàn giáo xứ.

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc lúc 19g15. Cộng đoàn ra về trong hân hoan và tràn đầy hồng ân Chúa.

Top