Gx. Phanxicô: Trao thừa tác vụ viên Thánh Thể

Gx. Phanxicô: Trao thừa tác vụ viên Thánh Thể

WGPSG -- Nhân ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa nhật 26/06/2011, cũng là ngày bổn mạng của nhóm Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa, giáo xứ Phanxicô Xaviê đã cử hành Thánh lễ trao ban Thừa tác vụ trao Mình Thánh Chúa ngoại lệ thường xuyên cho một số giáo dân trong Thánh lễ lúc 5 giờ 30 (Lễ Việt) và 7 giờ (Lễ Hoa).

Trong Thánh lễ lúc 5 giờ 30 do cha phụ tá Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn chủ tế, giáo xứ đã uỷ nhiệm cho 12 tín hữu làm Thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên, đó là:

WGPSG -- Nhân ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa nhật 26/06/2011, cũng là ngày bổn mạng của nhóm Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa, giáo xứ Phanxicô Xaviê đã cử hành Thánh lễ trao ban Thừa tác vụ trao Mình Thánh Chúa ngoại lệ thường xuyên cho một số giáo dân trong Thánh lễ lúc 5 giờ 30 (Lễ Việt) và 7 giờ (Lễ Hoa).

Trong Thánh lễ lúc 5 giờ 30 do cha phụ tá Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn chủ tế, giáo xứ đã uỷ nhiệm cho 12 tín hữu làm Thừa tác viên ngoại lệ thường xuyên, đó là:

1. Ông Antôn Nguyễn Thanh Long.
2. Ông Anrê Phạm Văn Chiến.
3. Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Đợi.
4. Ông Vinh Sơn Lê Anh Hùng.
5. Ông Giuse Phạm Văn Thành.
6. Ông Phêrô Nguyễn Tâm Thành.
7. Ông guise Phạm Xuân Cung.
8. Ông Phêrô Phan Văn Bá.
9. Ông Đaminh Lâm Yến Dũng.
10. Ông Vincentê Lê Văn Dụng.
11. Chị Maria Trần Thị Phúc.
12. Chị Têrêsa Thái Thị Bằng.
13. Chị Maria Trần Thị Bích Lan.

Vào lúc 7 giờ cùng ngày, cha sở Stêphanô Huỳnh Trụ cũng cử hành Thánh lễ trao ban thừa tác vụ ngoại lệ thường xuyên cho 10 tín hữu người Hoa tại giáo xứ, đó là:

1. Ông Giuse Lưu Phúc Toàn.
2. Ông Phêrô Ôn Thoại Hoa.
3. Ông Phaolô Phù Quốc Minh.
4. Ông Giuse Trương Hiền.
5. Ông Giuse Giang Chánh Đạt.
6. Ông Phaolô Huỳnh An.
7. Ông Phaolô Châu Cẩm Nguyên.
8. Ông Giuse Huỳnh Cẩm Minh.
9. Ông Phanxicô Xaviê Xương Thế Hiền.
10. Ông Phêrô Trần Thế Bình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top