Gx. Phanxico Đakao: Thông tin tháng 6

Gx. Phanxico Đakao: Thông tin tháng 6

Tháng Sáu là thời gian gặt hái những thành quả học tập tại nhà trường, tại giáo xứ, tại các chủng viện và học viện. Trong đời sống phụng tự của Giáo hội, tháng Sáu được dành riêng cho việc tôn sùng trái tim yêu thương của Chúa Giê-su. Xin mời quý ông bà và anh chị em sống tâm tình biết ơn với Chúa và với nhau.

xin xem chi tiết trong file đính kèm:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top