Gx. Chợ Quán: Lễ mãn tang bà cố Maria, thân mẫu cha Fx. Lê Văn Nhạc

Gx. Chợ Quán: Lễ mãn tang bà cố Maria, thân mẫu cha Fx. Lê Văn Nhạc

WGPSG -- Mặc dầu cha Sở đang công tác nước ngoài, nhưng trong tình con thảo, cộng đoàn họ đạo Chợ Quán đã quy tụ tại nhà Hài cốt của giáo xứ để cử hành Thánh lễ mãn tang bà cố Maria, thân mẫu của cha Fx. Lê Văn Nhạc, Hạt trưởng hạt Chợ Quán.

Từ sáng tinh mơ ngày 31/10/2011, gia đình huyết tộc của cha và Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo mọi sự cho ngày họp mặt đại gia đình thiêng liêng của bà cố.

Đúng 6 giờ, đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ. Thánh lễ hôm nay được cha phó cũ Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó cũ Giuse Trần Hoàng Quân, cha phó mới Frederic Cao Lê Minh Vương và cha Thịnh, Cssr.

Bài giảng lễ của cha Giuse Trần Hoàng Quân nêu bật tình thương của bà cố dành cho người con linh mục của mình trong những ngày gian khổ, cũng như những lời nguyện cầu bà cố dâng mỗi ngày để cầu cho họ đạo lúc sinh thời. Bà cố luôn đồng hành với con và xem nhiệm sở của con là gia đình thân yêu rộng lớn của mình.

Cuối lễ, xơ Francoise, SPC đại diện gia đình cám ơn quý cha và quý cộng đoàn đã dành những tình cảm thân thương cho bà cố và cách riêng cho cha sở. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa hôm nay là một khích lệ lớn lao cho mọi thành viên trong gia đình, cách riêng cho cha sở trên bước đường phục vụ Giáo hội.

Một chút bánh ngọt, một chút cà phê nóng kết thúc buổi họp mặt đơn sơ nhưng nồng ấm tình Chúa, tình anh em trong cộng đoàn giáo xứ và gia đình cha sở nhân ngày giỗ mãn tang của bà cố.

Top