Giáo xứ Xây Dựng: Ca đoàn thiếu nhi mừng bổn mạng

Giáo xứ Xây Dựng: Ca đoàn thiếu nhi mừng bổn mạng

Giáo xứ Xây Dựng: Ca đoàn thiếu nhi mừng bổn mạng

WGPSG -- Tháng 10, tháng Mân Côi để chiêm ngắm Đức Mẹ, nhìn xa xa để nói Mẹ đẹp quá, quyền quý quá. Điều đó, không có ích gì cho Mẹ, nhưng điều Mẹ muốn là chúng ta hãy đến và vâng nghe lời Mẹ, như Mẹ đã vâng nghe lời Chúa. Có thế, chúng ta mới nhận được nhiều ơn hồng phúc”.

Trên đây là chia sẻ của Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Đặc trách chủng sinh dự bị TGP TPHCM - trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng ca đoàn Thiếu nhi.

Thánh lễ trọng thể diễn ra lúc 17g30 ngày 06.10.2019 tại nhà thờ Xây Dựng. Hơn 200 người đến tham dự Thánh lễ, trong đó có rất đông phụ huynh của các em thiếu nhi. Nhằm bày tỏ lòng tôn kính với Đức Mẹ, đầu lễ, linh mục chánh xứ Laurensô đã tổ chức cho cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ xung quanh thánh đường.

Dẫn vào Thánh lễ, linh mục Phaolô đã có lời chúc mừng đến các ca viên ca đoàn Thiếu nhi nhân ngày lễ bổn mạng và xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em.

Nối tiếp tâm tình tạ ơn, trong bài giảng lễ, linh mục chủ sự đã chia sẻ cùng cộng đoàn về  tầm quan trọng của kinh Mân Côi. Ngài quảng diễn: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, vì kinh Mân Côi là bản Kinh Thánh tóm gọn, gồm: Năm Sự Vui, Thương, Mừng và Sáng. Đó là điều Mẹ mong muốn và chúng ta sẽ được cứu thoát, sẽ được niềm vui”.

Đề kết thúc phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục chủ sự nhắn nhủ cùng cộng đoàn: “Đừng ngại đến với Mẹ, đừng ngại mất thời gian khi lần chuỗi Mân Côi. Hãy đến với Mẹ, xin Mẹ ban ơn, gia tăng ân phúc, phó thác và cậy trông”.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Các em cùng chụp chung tấm hình và dùng bữa cơm thân mật với các linh mục và cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn riêng cho các em, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Mân Côi, để các em biết siêng năng lắng nghe, và thực hành Lời Chúa truyền dạy như Mẹ Maria năm xưa đã cất lên hai tiếng xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa, hầu được Chúa ban nhiều ơn lành hồng phúc.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top