Giáo xứ Thủ Đức: Hồng Ân Chúa Thánh Thần 2022

Giáo xứ Thủ Đức: Hồng Ân Chúa Thánh Thần 2022

Giáo xứ Thủ Đức: Hồng Ân Chúa Thánh Thần 2022

TGPSG “... Tr thành nhng nhân chng Tin Mng ca Chúa, luôn tr nên nim hy vng và vui mng cho mi người mà chúng ta sng vi và sng cho h”.

Trên đây là chia s ca Đức Giám mc Giuse Nguyn Tn Tước, giáo phn Phú Cường v thăm và ch tế Thánh l ban bí tích Thêm Sc Cho các em Thiếu nhi Giáo x Th Đức, được c hành long trng lúc 17g30 th Tư 23-3-2022 ti thánh đường giáo x Th Đức, ht Th Đức. Đồng tế vi Đức Giám mc là linh mc (Lm) chánh x Th Đức Gioan- Baotixita Bùi Bá Tam Quan, các Lm phó x, cùng mt Lm khách mi và mt phó tế ph bàn th.

Hip dâng Thánh l, có 119 em sp lãnh nhn bí tích Thêm Sc, cha m đỡ đầu, cùng cng đoàn dân Chúa giáo x Th Đức

Đúng 17g30, đoàn rước ĐGM và các Lm đồng tế, cùng các em sp lãnh nhn bí tích Thêm Sc t nhà x tiến vào Thánh đường. Thánh l được c hành.

Trong bài ging l, ĐGM chia s: Chúng ta tha thiết cu xin Chúa ban ơn Thánh Thn cho chúng ta, để ri tng người trong chúng ta, nht là nhng em sp lãnh nhn bí tích Thêm Sc hôm nay s ngày càng tr nên nhng người con xng đáng ca Chúa và tr thành nhng nhân chng Tin Mng đem nim hy vng và vui mng cho mi người. 

Sau bài ging là nghi thc ban bí tích Thêm Sc:

Lm chánh x Th Đức trình lên ĐGM 119 em thiếu nhi, đã hoàn thành chương trình hc giáo lý đủ ba năm. ĐGM tiếp nhận và ban Bí tích Thêm sức cho các em.

Thánh l được tiếp ni vi lời nguỵện chung và phng v Thánh Th.

Sau li nguyn hip l, ông Ch tch Hi đồng Giáo x đã ng li cm ơn ĐGM, Lm chánh x, các Lm phó x, các GLV cùng cng đoàn hin din. Bó hoa tươi thm được dâng lên ĐGM.

Thánh l khép li lúc 19g30, sau đó ĐGM và quý Lm đồng tế chp hình lưu nim vi các em ghi du ngày l trng đại này. 

Bài & Ảnh: Trương Công (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top