Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tiệc Ly 2021

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tiệc Ly 2021

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tiệc Ly 2021

TGPSG-- “Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Rửa chân là việc làm của các nô lệ, vậy mà Chúa đã hạ mình để trở thành đầy tớ, trở thành nô lệ của chúng ta…”

Đó là lời chia sẻ của Lm Chánh xứ Tân Việt - Đa minh Vũ Ngọc Thủ - trong Thánh lễ Tiệc Ly diễn ra lúc 17g ngày thứ Năm 1-4-2021 tại Giáo xứ Tân Việt.

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ: Hôm nay, chúng ta dừng lại để cảm nghiệm việc Chúa lập Bí Tích Thánh Thể cũng suy gẫm về giới luật yêu thương mà Người đã dạy chúng ta. Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành hàng ngày nhưng hôm nay là Thánh lễ đặc biệt vì chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ ăn bữa Tiệc Ly trước khi Ngài chịu tử nạn.

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Rửa chân là việc làm của các nô lệ, vậy mà Chúa đã hạ mình để trở thành đầy tớ, trở thành nô lệ của chúng ta, để tẩy xóa tội lỗi cho chúng ta. Qua cử chỉ rửa chân, Người đã nêu gương và dạy chúng ta bài học yêu thương và hy sinh phục vụ: “Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau".

Sau bài chia sẻ, Lm chủ tế đã theo gương Chúa Giêsu, cởi áo ngoài, cúi xuống rửa và lau chân cho các "Tông Đồ". 

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện Giáo dân, phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 16g. Cộng đoàn cùng Lm chủ tế đã rước Chúa Giêsu Thánh Thể qua Nhà Tạm phụ để thờ lạy, tôn vinh và cầu nguyện. 

Vinh sơn Trần văn Đẩu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top