Giáo Xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng ngày 21-3-2021

Giáo Xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng ngày 21-3-2021

Giáo Xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng ngày 21-3-2021

TGPSG-- “Thánh lễ hôm nay là một Thánh lễ đặc biệt vì hôm nay có 17 anh chị em lãnh nhận các Bí Tích khai tâm Kitô giáo, 7 anh chị em lãnh nhận Bí tích Thêm sức và 4 đôi hợp thức hóa hôn nhân”…

Đó là lời chia sẻ của Lm Chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ khi ngài chủ tế Thánh lễ ban các bí tích khai tâm diễn ra lúc 17g30 thứ Bảy ngày 21-3-2021 tại Giáo xứ Tân Việt hạt Tân sơn Nhì.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối nhà thờ, sau đó các anh chị em dự tòng rước Lm chủ tế lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ:

"Thánh lễ hôm nay là một Thánh lễ đặc biệt vì hôm nay có 17 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm , 7 anh chị em lãnh nhận bí tích Thêm sức và 4 đôi hợp thức hóa hôn nhân, niềm vui thật lớn lao cho Giáo xứ chúng ta vì trong thời gian qua xã hội giãn cách vì dịch cúm Corona, nhưng vì yêu mến Chúa các anh chị em vẫn được các anh chị hướng dẫn để rồi hôm nay, các anh chị em ký kết với Chúa một giáo ước tình yêu để trở thành con cái Chúa.

"Nhìn lại lịch sử cứu độ chúng ta thấy sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ con người và Thiên Chúa đã hứa sẽ ban đấng cứu độ đến để cứu con người. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy Thiên Chúa hứa sẽ ký một giao ước mới, giáo ước này là giao ước vĩnh cửu mà mỗi khi cử hành thánh lễ chúng ta thấy lời của Chúa khi Ngài thiết lập” Đây là máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho an hem được tha tội”.

Ngài quảng diễn:

"Chúng ta những người tin Chúa mong Chúa đến cứu độ chúng ta đã được ký kết giao ước đó trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Và lát nữa đây các anh chị em sẽ cam kết từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng niềm tin của mình. để ký kết với Chúa một giao ước mới, giao ước yêu thương."

Sau bài giảng, Lm chủ tế đã ban các bí tích khai tâm Kitô giáo:

- Rửa Tội: "Khi anh chị em lãnh nhận nước này, từ đây anh chị em trở nên một với Đức Kitô, chịu chết, mai táng và phục sinh với Ngài."

 Trao áo trắng: "Áo trắng anh chị em mặc và hãy giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trình diện trước mặt Đức Kitô."

 Trao nến phục sinh: "Anh chị em hãy giữ ngọn lửa đức tin trong lòng, để khi Đức Kitô đến, anh chị em ra đón rước Người."

- Bí tích Thêm sức: "Anh chị em lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Người sẽ ban cho anh chị em thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa."

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau đó Lm Chánh xứ chụp hình chung với các anh chị em tân tòng.

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top