Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng. 16-9-2023

Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng. 16-9-2023

Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng. 16-9-2023

TGPSG -- Sau 3 tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, lúc 17g30 thứ bảy 16/09/2023, tại thánh đường giáo xứ Tân Việt, 16 anh chị em được diễm phúc trở nên chi thể mới của Đức Kitô, là con của Hội Thánh qua các Bí tích khai tâm do Linh mục chánh xứ Đaminh chủ sự.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối nhà thờ, sau đó các anh chị em dự tòng đón linh mục chủ tế lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ: Anh chị em tân tòng thân mến, hôm qua chúng ta đã có buổi tĩnh tâm và cuối buổi tĩnh tâm ấy anh chị em đã đến với Bí tích Hòa Giải để được Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm mà anh chị em đã phạm. Trong các bài đọc hôm nay chúng ta thấy ngay từ thuở xa xưa Thiên Chúa đã không oán hờn. Ngài muốn mọi người biết tha thứ lỗi lầm cho nhau để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời.

Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, trên quãng đường đi rao giảng Tin mừng, sứ điệp của Chúa vẫn là “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”, sám hối để được Chúa yêu thương tha thứ lỗi lầm và chúng ta cũng tha thứ lỗi lầm cho anh em chúng ta.

Ngài quảng diễn thêm: Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài tình thương mến. Chúa chịu đau khổ trên thập giá. Trên thập giá ấy, Chúa giang đôi tay để tha thứ tội lỗi, Chúa giang rộng đôi tay để ôm chúng ta vào lòng từ ái, xót thương của Chúa.

Xin Thánh Thần tình yêu đổ tràn đầy trong tâm hồn mỗi người chúng ta, nhất là anh chị em tân tòng để từ hôm nay, một trong nét đẹp và đặc sắc của Kitô giáo đó là đạo tình yêu được triển nở.

Sau bài giảng, linh mục chủ tế ban các Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 16 anh chị em. Ý nghĩa của các nghi thức trong Bí tích Rửa tội:

Đổ nước: Khi lãnh nhận nước này, từ đây anh chị em nên một với Đức Kitô chịu nạn, chịu chết, mai táng và phục sinh với Ngài.

Trao áo trắng: Áo trắng này anh chị em mặc lấy và giữ nó mãi tinh tuyền cho đến khi ra trình diện trước mặt Đức Kitô.

Trao nến sáng được thắp từ nến Phục sinh: Anh chị em hãy giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy trong lòng, để khi Đức Kitô đến, anh chị em ra đón rước Người.

Bí tích Thêm sức: Anh chị em lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Ngài thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

 

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm vui chung của toàn thể giáo xứ.

              Bài: Vinh sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top