Giáo xứ Tân Việt: Lễ Thánh Giuse 2021

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Thánh Giuse 2021

Giáo xứ Tân Việt: Lễ Thánh Giuse 2021

TGPSG-- “Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Thánh cả Giuse bổn mạng giáo họ Giuse cùng với tất cả những ai nhận Ngài làm bổn mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng chúc mừng nhau”.

Đó là lời nhắn nhủ của Lm phó xứ Giuse Đỗ Đức Hạnh khi Ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse diễn ra lúc 17g30 thứ sáu 19/03/2021 tại giáo xứ Tân Việt, đồng tế với Ngài là Lm chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ cùng với sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

17g30 Đại diện quý chức và các em dâng của lễ đón quý cha và rước tượng Thánh Giuse từ tiền sảnh lên Cung thánh. Lm Chủ tế làm phép tượng Thánh Giuse sau đó tiến lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ Lm chủ tế nhắn nhủ: “Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Thánh Giuse bổn mạng Giáo họ Giuse cùng với tất cả những ai nhận Ngài làm bổn mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng chúc mừng nhau”.

Chia sẻ Tin mừng Lm chủ tế nói: “ Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe Sứ thần Chúa đến nói với Thánh Giuse về kế hoạch của Người, từ đó Người đón nhận Đức Maria và Hài nhi Giêsu về nhà và chăm sóc cẩn thận. Thánh Giuse hiểu rằng Ngài được chọn để cho lòng cậy trông của dân Thiên Chúa được  viên mãn. Thánh cả đã vượt qua bao khó khăn thử thách, tất cả mọi sự đều nhờ lời cầu nguyện và xin vâng theo thánh ý Chúa. Như cành hoa huệ trắng tinh tỏa hương thơm ngát mà Thánh cả cầm trong tay.

Ngài quảng diễn thêm: Thánh cả Giuse là người trổi vượt về đức tin và lòng vâng phục mà cao trọng hơn là Ngài có một tâm hồn thanh khiết. Năm nay cũng là năm đặc biệt Đức Giáo hoàng Phanxicô đã long trọng kỷ niệm năm kính Thánh Giuse để tái xác quyết, Thánh Giuse là Đấng bảo trợ Hội Thánh hoàn vũ.

Ngài kết luận Mừng kính Thánh Giuse mỗi gia đình hãy bắt chước Thánh cả để trở nên những bạn đời trung tín, yêu thương. Luôn biết đưa gia đình mình vượt qua khó khăn và có một đời sống đức tin mạnh mẽ như Ngài.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Mừng kính Thánh Giuse, chúng ta cùng cầu nguyện cho Cha phó hồn an xác mạnh, cho tất cả những ai nhận Ngài làm bổn mạng tìm thấy trong thinh lặng và cầu nguyện một sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn để thánh hóa công việc hằng ngày và sống đẹp lòng Chúa hơn.

Bài & Ảnh: Vinh sơn Trần văn Đẩu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top