Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc Tam Nhật Thánh 2021

Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc Tam Nhật Thánh 2021

Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc Tam Nhật Thánh 2021

TGPSG-- “Chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, yêu thương và phục vụ mọi người”. Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Giuse Đinh Văn Thọ - Chánh xứ Tân Trang - trong thánh lễ Tiệc Ly diễn ra vào lúc 18g30 thứ Năm Tuần Thánh 1-4-2021 tại nhà thờ Tân Trang.

Trước thánh lễ, Lm Chánh xứ đã mời gọi cộng đoàn sống tình hiệp thông với toàn thể Giáo hội, cầu nguyện cho các Đức Giám mục, linh mục cùng các vị mục tử trong Giáo hội. 

Trong bài giảng, Lm Chánh xứ chia sẻ: “Chiều nay chúng ta kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đây là Bí tích cao trọng nhất bởi chính Đức Giêsu đã hiến thân mình để làm lương thực, của ăn, của uống nuôi sống nhân loại. Đây cũng là quà tặng của tình yêu trao ban mà Thiên Chúa dành cho con người. Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một Thân Thể Đức Kitô. Thánh lễ hôm nay được gọi là Thánh lễ đầu tiên của nhân loại, chính Đức Giêsu đã dâng lễ, biến đổi bánh rượu thành Thịt Máu của Ngài và Ngài trao ban cho con người sự sống thần linh.

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh - chức Linh mục thừa tác, để các ngài cử hành Thánh Thể và ban phát các Bí tích cho dân Chúa. Các linh mục sẽ làm những việc mà Đức Giêsu đã làm. Chức Linh mục không phải để linh mục phục vụ cho chính mình, nhưng Linh mục là của mọi người, cho mọi người và vì mọi người. Chúa Giêsu hiện diện trực tiếp khi các linh mục cử hành phụng vụ, các ngài sẽ thay mặt Chúa lãnh đạo, cử hành thánh lễ, …

Ngoài ra, trong bữa tiệc hôm nay, Chúa Giêsu còn rửa chân cho các môn đệ và Ngài mời gọi chúng ta hãy thực hành giới răn mới: giới răn yêu thương, phục vụ anh chị em mình. Chúng ta hãy sống giới răn tình yêu như Đức Giêsu, yêu đến hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Chính tình yêu đó là dấu chỉ cho người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy Giêsu".

Sau bài giảng, Linh mục chủ tế cử hành Nghi Thức Rửa chân cho 12 người trong cộng đoàn để nhắc lại việc Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ.

Liền sau nghi thức rửa chân là phần đốt chiên vượt qua. Sau đó, mọi thành phần trong cộng đoàn Giáo xứ đã lần lượt tiến lên Cung thánh để dâng những bao thư đóng góp vật chất của mình chia sẻ bác ái cho người nghèo.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Kết thúc thánh lễ, Linh mục chủ tế và cộng đoàn đã kiệu Thánh Thể sang Nhà Tạm phụ để cộng đoàn tiếp tục Canh Thức với Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu qua các phiên chầu của hội đoàn và các giáo khu trong Giáo xứ.

Martinô Lê Hoàng Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top