Giáo xứ Tân Thành: Tĩnh tâm mùa Chay 2020

Giáo xứ Tân Thành: Tĩnh tâm mùa Chay 2020

Giáo xứ Tân Thành: Tĩnh tâm mùa Chay 2020

WGPSG--  “Thiên Chúa luôn đồng cảm với con người. Giáo hội luôn đồng cảm với nhân loại. Kitô hữu đồng cảm với nhau”.

Đó là chủ đề bài giảng lễ của ngày tĩnh tâm đầu tiên trong ba ngày tĩnh tâm mùa chay 2020, do linh mục (Lm) Phêrô Lâm Phước Hùng. OP hướng dẫn, bắt đầu vào lúc 18g00 ngày 23-3-2020 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Đồng tế với Lm Phêrô có Lm chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy. Tham dự thánh lễ có khoảng 200 giáo dân.

Dẫn vào Thánh lễ, Lm Phêrô mời gọi cộng đoàn chạy đến với lòng thương xót của Chúa, cầu xin Chúa chữa lành và gìn giữ thế giới.

Trong bài giảng, Lm Phêrô đã chia sẻ về chủ đề: Đồng cảm: “Thiên Chúa luôn đồng cảm với con người. Giáo hội luôn đồng cảm với nhân loại. Kitô hữu đồng cảm với nhau.”

Ngài diễn giảng: “Đồng cảm là cảm thông, là đặt mình vào vị trí của người khác, với tình trạng, cảm xúc mà người khác đang gặp phải. Đồng cảm nói lên sự liên đới giữa con người với nhau.

Đồng cảm xuất phát từ tấm lòng yêu thương, từ chính Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là tình yêu”. Thiên Chúa luôn đồng cảm với con người. Giáo hội luôn đồng cảm với nhân loại. Kitô hữu đồng cảm với nhau.

Thiên Chúa luôn đồng cảm với con người: Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh mình. Ngài yêu con người đến nỗi trao ban chính Con Một để cứu chuộc con người. Ngài luôn luôn đồng cảm và thương xót con người, cả khi con người phản nghịch với Ngài.

Giáo hội luôn đồng cảm với nhân loại: Giáo hội là một thân thể duy nhất, Đức Kitô chính là đầu và mỗi người là chi thể. Giáo hội không bao giờ bỏ rơi, trái lại luôn đồng cảm và đồng hành với nhân loại.

Kitô hữu đồng cảm với nhau: mùa Chay là mùa mời gọi mỗi Kitô hữu sám hối, ăn năn tội lỗi và trở về với Chúa. Muốn ăn năn, sám hối, con người cần đến và cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Hoa trái của sám hối là canh tân, đổi mới, là yêu thương, “đồng cảm” với người khác, là biết tha thứ, hy sinh cho nhau và vì nhau.

Xin cho chúng ta khi đã đón nhận sự đồng cảm từ nơi Chúa, nơi Giáo hội, cũng biết đồng cảm với nhau”.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Bài thánh ca “Tân Thành là của Mẹ” đã khép lại Thánh lễ vào lúc 19g00.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top