Giáo xứ Tân Phước: Ra mắt tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ Tân Phước: Ra mắt tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

WGPSG (1.11.2009) - Vào lúc 7g30 sáng ngày 1.11, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và ra mắt tân Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Phước. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phụ tá Phêrô chủ tế, cùng với cha Chánh xứ Giuse Vũ Minh Danh và các cha trong giáo hạt Phú Thọ.

I. Sơ lược qúa trình thành lập Giáo xứ

Trước năm 1966, nhà thờ ở đây màn tên Nhà Thờ Hầm vì đó là căn hầm đạn trống trải, bùn lầy nước đọng của Pháp bỏ lại, giáo dân dọn dẹp làm nơi cầu nguyện. Sau đó Nhà Thờ Hầm nhập vào xứ Thăng Long thành giáo họ 7.

Số giáo dân tăng nhanh, căn hầm không đủ chỗ, nên một nhà nguyện tạm bằng lều vải, sau bằng tôn đươc dựng lên tại phần đất hiện nay.

Ngày 6 tháng 6 năm 1966, Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký sắc lệnh thành lập Giáo xứ lấy tên GX Tân phước.

Vị chủ chăn đầu tiên là cố linh mục Giacôbê Maria Đỗ Thiên Bình, cựu giáo sư Chủng viện Pio XII. Năm 1968 ngài cho xây dựng ngôi thánh đường mới. Ngày 8/6/1984 ngài được Chúa gọi về trong niềm tiếc thương vô hạn của giáo xứ.

Nối tiếp công việc của ngài là cha Phaolô Nguyễn Xuân Đỉnh (1984-2002).

Vị cha xứ hiện nay là cha Giuse Vũ Minh Danh (02/07/2002 đến nay).

Tháng 07/2005 cha Giuse Đỗ Quang Khả được cử về làm phụ tá.

Nghe Audio: Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ

II. Sinh hoạt hiện nay của Giáo xứ

Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ (2009-2013)

Chủ tịch         : Ông Giuse Nguyễn Công Phú
Phó Nội vụ     : Ông Đaminh Nguyễn Văn Thái
Phó Ngoại vụ : Bà Angéla Vũ Hoàng Yến
Thư ký            : Ông Tôma Phan Tấn Phú
Thủ quỹ          : Bà Maria Nguyễn Thị Lụa

Giáo xứ có tám giáo họ, bốn hội đoàn: Cát Minh, Đa Minh, Hiền Mẫu và Thánh Tâm; bốn Ca đoàn: Têrêsa, Tình Thương, Hiền Mẫu và Thánh Tâm; Ban Mục vụ Giới trẻ và Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể.

Các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ; Ban Phụng tự; Ban Khánh tiết; Ban Trật tự; Ban Thánh nhạc; Tổ Săn sóc bệnh nhân và các nhóm cầu nguyện.

Số giáo dân hiện nay trên 6.000 người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top